Blanketter

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til blanketterne på denne side, skal du kontakte jobcenteret.

Finder du ikke den ønskede blanket, anbefales det at bruge henholdsvis borger.dk og virk.dk, alternativt egen kommunes hjemmeside.
Alle blanketter er i formatet PDF og åbnes i nyt vindue. Oplever du problemer med download/åbning af PDF så følg venligst vores PDF vejledning.

Arbejdsfordeling

AB 292 Meddelelse om arbejdsfordeling
AB 293 Bilag til meddelelse om arbejdsfordeling

Ansættelsesbreve

AB 810 Ansættelsesbrev i offentlig virksomhed
KO 100 Frigørelsesattest (ikke-forsikrede)

Befordringsgodtgørelse

AB 421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Dagpengekort

Bør rekvireres hos A-kasse
Liste over A-kasser i Danmark

Eksterne samarbejdspartnere

AF 70 Uddannelsesstedernes indberetning om lediges uddannelsesaktivitet
(ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats)
 AF 71 Erklæring om optagelse på uddannelse/kursus
(ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i tilbud om vejledning og
opkvalificering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Fleksjob

AB 215 Gentilbud om ansættelse i fleksjob
AB 225 Genbevilling af tilskud til ansættelse i fleksjob
AB 229 Genbevilling af tilskud til fleksjob - selvstændige
AB 244 Bilag til bevilling af løntilskud til fleksjob (Vejledning om præcisering af løntilskuddets sammensætning og udbetalingsprocedure) AB 269 Opfølgning på tilskud til fleksjob for selvstændige SFR 320 Fleksjobbevis AB 325 Vurdering af arbejdsevnen i fleksjob AB 345 Anmodning om udbetaling af løntilskud - %-sats af lønnen (Erstatter AB 245)
Læs mere om fleksjob på hjemmesiden fleks.nu/

Hjælpemidler

AB 441 Ansøgning om hjælpemidler
Tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber
og arbejdspladsindretning

Læs mere på hjemmesiden bmhandicap.dk

Jobrotation

AB 522 Ansøgning om jobrotation (06/2017)
AB 522A Afgørelse om jobrotation/jobrotationsydelse (06/2017)
AB 522B Bilag til ansøgning om jobrotation flere deltagere - ansatte i uddannelse/ledig                 vikar (10/2011)
AB 522L Lovgrundlag til "Ansøgning om jobrotationAnmodning om                                             jobrotationsydelse" (08/2015)
AB 523 Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse (06/2017)
AB 524 Ændringsanmodning til bevilling om jobrotation/jobrotationsydelse (06/2017)
Jobrotationsskema (kun til sagsbehandler) (word)
Selvevalueringsskema jobrotation (Word)

Kommunale blanketter

Kommunale blanketter på integrationsområdet.
De kommunale blanketter på integrationsområdet finder du på KL's hjemmeside.

Løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge

Virksomheder har mulighed for at oprette ansøgning til jobcentret med tilbud  om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.
Oprettelsen sker via ansøgningssystemet VITAS

AB 101 Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
AB 201 Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud
AB 201L Lovgrundlag til "Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud"
AB 206 Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud
for ansættelse med løntilskud

AB 206L Lovgrundlag til ”Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte
forud for ansættelse med løntilskud”

AB 211 Tilbud om ansættelse med løntilskud
AB 221 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder 
AB 221L Lovgrundlag til Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder
AB 231 Meddelelse om forlængelse af periode med løntilskud
AB 241 Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode ved ansættelse med
løntilskud
 (Erstatter AB 421 og AB 420) 
AB 131 Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik
AB 131L Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik
AB 135 Forlængelse af tilbud om virksomhedspraktik (Erstatter AB 121) 
AB 136 Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm.
virksomhedspraktik

AB 136L Lovgrundlag til "Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm.
virksomhedspraktik

AB 501 Ansøgning om tilskud til voksenlærling 
AB 501L Lovgrundlag til Ansøgning om tilskud til voksenlærling
AB 505 Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling 
AB 505L Lovgrundlag til Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Mentorfunktion og opkvalificering

AF 92 Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering
AB 401 Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion
AB 401 L Lovgrundlag til ”Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion” 
AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

Anmeldelse af arbejdsskader under aktivering

Anmeldelse af arbejdsskader under aktivering
vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
(Link til Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside)

Uddannelse

AB 175 Pålæg vedrørende uddannelse
AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for
ledige dagpengemodtagere