Tilskud til voksenlærlinge

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Med beskæftigelsesreformen målrettes voksenlærlingeordningen arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede fra 1. januar 2015:

Når ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede, betyder det, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen:

Målgruppe og tilskud

  • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser
  • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten)

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der er ufaglærte/har forældet uddannelse og kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp - er der som hovedregel ingen begrænsninger.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).

STAR udarbejder denne liste to gange om året, og den findes på De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere (lærlingen får merit).

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Sådan gør du

Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
Kontakt dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt, eller hent "Ansøgning om tilskud til voksenlærling ab 501" under 'blanketter.
(Vi skal have skemaet retur inden en måned, efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.)
Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) eller indberet det på virk.dk/aub