Politik om persondata

Her kan du læse om de regler, der gælder, når du giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering personlige oplysninger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ansvarlig for Jobnet, og vi følger Persondataloven, som fastlægger, hvordan vi må bruge de oplysninger, du taster ind på Jobnet. Det er din sikkerhed for, at dine data ikke bliver misbrugt. Vi fortæller også, hvem vi må udveksle oplysninger om dig med. Og du kan læse om, hvordan du kan klage, hvis du mener, dine oplysninger er blevet brugt forkert.

 • Personoplysninger og loven
 • Når jobcentrene behandler personoplysninger
 • Dine rettigheder
 • Når du bruger jobnet og andre hjemmesider
 • Du kan skjule oplysninger
 • Mere information

Personoplysninger og loven

Reglerne i Persondataloven beskytter dig mod misbrug af de personlige oplysninger, du giver til en offentlig myndighed over internettet. Det gælder også, når du gennem Jobnet giver oplysninger til dit jobcenter og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Persondataloven sætter nemlig snævre grænser for, hvilke data en offentlig myndighed må indsamle om dig, og hvad disse data må bruges til. Der er også strenge regler for, hvem myndighederne må udlevere dine personoplysninger til. Det gælder også jobcentrene.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og jobcentrene er ansvarlige for data og er derfor under tilsyn af Datatilsynet. Jobnet er også anmeldt til og godkendt af Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage over jobcentrenes elektroniske behandling af dine personlige data, skal du derfor sende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Når jobcentrene behandler personoplysninger

Jobcentrene får typisk oplysningerne fra dig selv ved, at du giver dem til jobcentret eller indtaster dem på jobnet.dk. Jobnet indeholder hverken fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer, eller følsomme personoplysninger, som fx oplysning om dit helbred.

Jobcentrene udveksler oplysninger med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriets andre enheder, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, kommuner, a-kasser, uddannelses- og aktiveringsudbydere, Danmarks Statistik og konsulentfirmaer.

Oplysningerne bliver brugt til:

 • at sørge for, at din sag bliver behandlet korrekt og effektivt
 • at gøre det muligt for jobcenteret i din bopælskommune og jobcentrene i andre kommuner at udsøge dit CV
 • at gøre selvbetjening muligt fra Min side på Jobnet

Oplysningerne bruges også til kontrol, statistik, analyser og forskning. Resultaterne gør det muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Folketinget at tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsmarkedspolitik.

Hvis du klager over en afgørelse, fx en jobplan, kan oplysninger om dig blive givet videre til de relevante klageinstanser, dvs. Beskæftigelsesministeriets enheder og Beskæftigelsesankenævnet.

Jobcentrene har pligt til at behandle de oplysninger, de har om dig, med fortrolighed. Det samme gælder de myndigheder og institutioner, de udveksler oplysninger med.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede jobcentret fortælle dig, hvilke personlige data de har om dig. Du har også mulighed for at få rettet, blokeret og i særlige tilfælde slettet oplysninger, der er forkerte eller vildledende.

Du kan også nægte at lade jobcentret indsamle og databehandle dine personoplysninger. Men det kan betyde, at du mister rettigheder, fx retten til dagpenge og andre offentlige ydelser.

Private oplysninger

Elektroniske henvendelser via hjemmesiden sendes ikke krypterede (dvs. gjort ulæselige for uvedkommende), medmindre det tydeligt er angivet.

Hvis din henvendelse indeholder oplysninger, som du mener skal beskyttes, fx om private forhold, bør du sende det med almindelig post i stedet for e-mail eller ved at sende fra den elektroniske postkasse på Borger.dk.

Når du bruger Jobnet og andre hjemmesider

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Dette spor opstår, fordi din browser sender informationer til en server, fx "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen jobnet.dk". Sammen med denne forespørgsel sender din browser andre informationer til os, som fx hvilken pc du bruger (den såkaldte ip-adresse), oplysning om browsertype, og hvilken side du sidst så.

Når du har besøgt jobnet.dk, vil vi altså vide følgende om dig:

 • hvilke sider på Jobnet du har kigget på og hvornår
 • hvilken browser du bruger
 • hvilken ip-adresse din pc har

Disse oplysninger anvendes normalt ikke om en enkelt person, men bruges kun til generelle analyser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan dog bruge oplysningerne i klagesager, ved analyse af fejl eller mistanke om misbrug. Man kan fx se, om du har forsøgt at tilmelde dig, uden at det er blevet registreret.

Hvis du er tilmeldt som jobsøgende skal du være opmærksom på, at oplysningerne kan blive brugt til at kontrollere, hvor du har tjekket dine jobforslag, eller om du har anvendt et jobsøgningsprogram til at tjekke dine jobforslag.

Når du er logget på Jobnet gemmes en cookie på din PC. Dette sker for at sikre, at du bliver ved med at være logget ind.

Du kan skjule oplysninger

Dine personlige oplysninger i CV’et er synlige for dig selv og dit jobcenter. Du vælger selv, om du vil vise oplysningerne for arbejdsgiverne. En arbejdsgiver kan så kontakte dig gennem Jobnet, hvis han eller hun finder dit CV interessant. Når du logger ind på dit CV, kan du se, om der er kommet beskeder fra arbejdsgivere. Erfaringen viser, at det øger dine chancer for at blive kontaktet af en arbejdsgiver, at arbejdsgiveren kan se fx navn, adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse.

Derfor skal dit telefonnummer og dit postnummer som minimum være synligt, for at du kan få godkendt dit CV. Det gælder dog ikke, hvis du har hemmelig adresse i Folkeregisteret.

Mere information

Du kan læse mere om dine rettigheder i Persondatalovens § 31, 35 og 37. Du kan finde hele loven hos Retsinformation.dk . Du kan også finde en beskrivelse af reglerne på biblioteket eller på Datatilsynets hjemmeside.