Tilskud til voksenlærlinge

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år.  Fra den 1. april 2018 skal alle kommuner gennemføre et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning jf. § 10 i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Målgruppe og tilskud

  • Dagpenge-, kontanthjælps- uddannelseshjælpsmodtagere samt integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet som er ufaglærte og har mere end 2 måneders forudgående ledighed, eller har en forældet uddannelse, eller er faglærte og har mere end 6 måneders forudgående ledighed: Tilskuddet er på 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden, uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.
  • Øvrige ufaglærte ledige og ufaglærte dagpenge-, kontanthjælps-, og uddannelseshjælpsmodtagere med mindre end 2 måneders forudgående ledighed: Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.
  • Ufaglærte beskæftigede: 30 kr. i timen i op til 2 år, når uddannelsen fremgår den landsdækkende liste over uddannelser inde for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.  

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en ny landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten). STAR udarbejder denne liste to gange om året, og den findes på star.dk.

Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere (lærlingen får merit). Voksenlærlingen får merit, der afgøres via en realkompetencevurdering ved påbegyndelse af EUV - Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. EUV tilrettelægges efter eventuel erhvervserfaring og forudgående uddannelse.

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Sådan gør du

Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
Anvend VITAS, hvis din virksomhed ønsker at ansøge om at blive godkendt til voksenlærlingetilskud. VITAS kan tilgås på www.vitas.bm.dk. Der logges ind ved brug af virksomhedens digitale signatur; det er en NemID medarbejdersignatur, som kan anskaffes fra medarbejdersignatur.dk. På www.virk.dk findes en vejledning til virksomheders brug af VITAS i forbindelse med voksenlærlingeordningen: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/STAR/Voksenlaerling#tab1. Virksomheder kan også tilgå VITAS via et link fra www.virk.dk
Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) eller indberet det på virk.dk/aub