Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere.

Fordelene er

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med dit lokale jobcenter. 
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Sådan gør du

 • Overvej jobindholdet: Hvad skal den ledige kunne - fagligt og personligt?
 • Kontakt dit lokale jobcenter.
 • Fortæl os, hvordan det er gået, når praktikperioden er forbi.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.
 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.
  • Arbejdsskade
   Kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud. Sagen behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.
  • Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele  
   Kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud.
   Erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler. Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.