Fastholdelse af handicappede

Det er muligt at beholde medarbejdere, der har fået eller får nedsat arbejdsevne. Vi tilbyder hjælp, som passer til den enkelte medarbejders særlige behov. Også til nyansatte.

Mulighederne er

 • Individuelt tilpassede arbejdsredskaber, fx. telefonforstærker, større skærm, diktafon og indretning af arbejdspladsen.
 • Løn til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge, som fx. kan hjælpe med praktisk assistance til fysiske arbejdsopgaver, læsning og skrivning, hvis medarbejderen har nedsat syn eller er ordblind eller tegnsprogs-tolkning på møder og kurser, hvis medarbejderen har nedsat hørelse.
 • Tilskud til nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap, i op til 1 år.
 • Andre ordninger, som fx.fleksjob. Læs meget mere på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Sådan gør du

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker at gøre brug af fleksjobordningen.
Få mere information på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Regler for løntilskudsordningen for nyuddannede handicappede

For at kunne få tilskud efter ”Isbryderordningen” skal følgende kriterier opfyldes:

1. Den ansatte:

 • Skal have gennemført en faglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Uddannelsen skal give ret til optagelse i en statsanerkendt A-kasse. Det er dog ikke et krav, at personen er meldt ind i en A-kasse.
 • Ansættelsen under Isbryderordningen skal være begyndt senest 2 år efter, at uddannelsen er afsluttet Isbryderen skal mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen var rettet imod. Det er derimod ikke et krav, at personen har været ledig efter endt uddannelse.

2. Virksomheden og ansættelse:

 • Såvel merbeskæftigelseskravet som rimelighedskravet skal være opfyldt Undtagelser fra nettoudvidelseskravet, hvis stillingen er blevet ledig som følge af:
  - Frivillig reduktion af arbejdstid
  - Afskedigelse på grund af tjenstlig forseelse
  - Alder
 • Under ansættelsen betragtes personen som ledig, skal opfylde alm. forpligtelser som sådan og kan ikke optjene timer.
 • Offentlig eller privat arbejdsgiver Der ydes tilskud til såvel offentlige som private arbejdsgivere, der ansætter en ’Isbryder’. Løn- o ansættelsesforholdet skal mindst være på overenskomstmæssige vilkår eller på vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde på sammenligneligeområder. 
 • Arbejdsopgaverne skal ligge inden for det område, som personen via sin uddannelse er kvalificeret til. ’Isbrydere’ ansat i offentlig virksomhed skal have den fulde overenskomstmæssige løn udbetalt uden reduktion i arbejdstid.

3. Øvrige muligheder under ’Isbryderordningen’ 

 • Ved ansættelse iht. ’Isbryderordningen’ er der også mulighed for at søge om specielle hælpemidler, særlig indretning af arbejdspladsen og personlig assistance. Det er selvstændige tilskudsordninger, der sagtens kan kombineres med ’Isbryderordningen’.

Mere information om ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne

Du kan finde mere information om ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).