Mentorfunktionen - tilskud til indkøring af ny medarbejder

En mentor er en person, som har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en ekstern konsulent. Mentorfunktionen kan også varetages af en ansat i kommunen.

Der kan gives mentorstøtte til personer, der

  • er ansat i ordinært arbejde
  • er ansat i fleksjob
  • er delvist raskmeldte
  • deltager i kontaktforløb eller i beskæftigelsesrettede tilbud eller
  • er selvforsørgende.

Det afgørende er, at mentorfunktionen bruges til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for ansættelsen.

Tilskuddet til mentorfunktionen dækker lønomkostninger ved frikøb af en medarbejder, der varetager mentorfunktionen i en periode. Timetallet for mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den ansatte, der har brug for mentorstøtte.

Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, hvor der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.

Uddannelse af mentor

Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til uddannelse for mentor, hvis det skønnes nødvendigt.

Sådan gør du

Hent ansøgningsskema med vejledning under blanketter, udfyld den og send den til dit lokale jobcenter. 

Læs mere om mentorordningen og download mentorhåndbogen på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering