Tilskud til voksenlærlinge

Tilskud til voksenlærlinge i oplærings- eller praktikperioden

Efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med en voksen i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, ret til tilskud til den løn, de udbetaler i oplærings- eller praktikperioden til en voksenelev eller -lærling, når betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Målgruppe og tilskud

Tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse

Der kan gives tilskud til en arbejdsgiver, som har indgået en uddannelsesaftale med en person, der kommer fra beskæftigelse og som ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, og som ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb er ufaglært. I en forsøgsperiode fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021 kan der også gives tilskud til en person der kommer fra beskæftigelse, som er faglært med en forældet uddannelse.

Tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra ledighed

Der kan også gives tilskud til en arbejdsgiver, som har indgået en uddannelsesaftale med en person, som ved uddannelsesaftalens påbegyndelsen er fyldt 25 år, som ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb er ledig og omfattet af lovens målgrupper, og som enten er ufaglært, faglært med en forældet uddannelse eller faglært, som ikke har en forældet uddannelse, men som har mindst 6 måneders forudgående ledighed. I en forsøgsperiode fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021 stilles der kun krav om, at der er mindst 3 måneders forudgående ledighed for en faglært, som ikke har en forældet uddannelse.
Lovens målgrupper er i denne sammenhæng:

 • dagpengemodtagere,
 • jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet efter integrationsloven,
 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet efter integrationsloven,
 • uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet efter integrationsloven,
 • aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet efter integrationsloven,
 • sygedagpengemodtagere,
 • personer i jobafklaringsforløb,
 • personer i ressourceforløb,
 • fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse,
 • revalidender,
 • førtidspensionister,
 • ledig selvforsørgende og
 • personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet er på 45 kr. i timen i oplærings- eller praktikperioderne fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i hele det aktuelle uddannelsesforløb for personer, der kommer fra ledighed.
Tilskuddet er på 30 kr. i timen i oplærings- eller praktikperioderne fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i op til de første 2 år af det aktuelle uddannelsesforløb for personer, der kommer fra beskæftigelse.

Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, som i oplærings- eller praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven eller lærlingen. Det gælder dog ikke bonus for eleven eller lærlingen efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgning om tilskud indgives efter dette tidspunkt, ydes tilskud fra ansøgningstidspunktet og i den resterende del af perioden, og afgørelsen om tilskud afgøres på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten). STAR udarbejder denne liste to gange om året, og den findes på star.dk. I en forsøgsperiode fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021 er positivlisten suspenderet.

En erhvervsuddannelse tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere (lærlingen får merit). Voksenlærlingen får merit, der afgøres via en realkompetencevurdering ved påbegyndelse af EUV - Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. EUV tilrettelægges efter eventuel erhvervserfaring og forudgående uddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsesaftaler med voksenlærlinge på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv
Voksenlærlingen og arbejdsgiveren på praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i en bestemt uddannelse i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Sådan gør du

Først skal virksomheden indgå uddannelsesaftale med en voksenelev eller lærling. Erhvervsskolen foretager realkompetencevurdering og afklarer, hvor lang tid den pågældende voksne skal være under uddannelse. Den voksne kan også henvende sig til skolen og få foretaget realkompetencevurderingen, inden der indgås uddannelsesaftale med virksomheden.

Hvis din virksomhed ikke er godkendt som praktiksted, kan skolen også være behjælpelig med dette.

Anvend VITAS, hvis din virksomhed ønsker at ansøge om at blive godkendt til voksenlærlingetilskud. VITAS kan tilgås på www.vitas.bm.dk. Her er også vejledning om VITAS. Der logges ind ved brug af virksomhedens digitale signatur; det er en NemID/MitID-medarbejdersignatur, som kan anskaffes fra medarbejdersignatur.dk. På www.virk.dk findes en vejledning til virksomheders brug af VITAS i forbindelse med voksenlærlingeordningen: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/STAR/Voksenlaerling#tab1. Virksomheder kan også tilgå VITAS via et link fra www.virk.dk.