Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere.

Fordelene er

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken. Der skal aftales et præcist formål med praktikforløbet for den ledige. Forløbet skal tilrettelægges, så det så vidt muligt kan kombineres med eller efterfølges af ordinære løntimer. Hvis de ordinære løntimer foregår samtidig med praktikforløbet, skal de foregå i en anden arbejdsfunktion. 
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med dit lokale jobcenter. 
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Sådan gør du

 • Overvej jobindholdet: Hvad skal den ledige kunne - fagligt og personligt?
 • Kontakt dit lokale jobcenter.
 • Fortæl os, hvordan det er gået, når praktikperioden er forbi.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, også fx sygedagpengemodtagere og revalidender.
 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Praktikperioden, for dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan vare op til 4 uger. For borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, kan perioden vare op til 13 uger med evt. mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering.
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige sin forsørgelsesydelse, fx dagpenge eller kontanthjælp.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.
  • Arbejdsskade
   Kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud. Sagen behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.
  • Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele  
   Kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud.
   Erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler. Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.