Find medarbejder i udlandet

Her er en kort oversigt over, hvor du kan finde hjælp til international rekruttering.

Workindenmark

Workindenmark er et offentligt servicetilbud til alle danske virksomheder og udenlandske jobsøgere.

Hjemmesiden workindenmark.dk er skræddersyet til international rekruttering. Her kan du få vist dine jobannoncer og finde CV'er fra jobsøgere, der ønsker at arbejde i Danmark. For at få dine jobannoncer vist på Workindenmark.dk skal du blot vælge dette i forbindelse med oprettelse af annoncen på Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG). Du kan også finde relevante oplysninger om regler for ophold og arbejde i Danmark.
workindenmark.dk får jobsøgere adgang til dine jobopslag og til relevant info om Danmark som arbejds- og opholdsland. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan workindenmark-centret og jobcentrene hjælpe dig. Workindenmark-centret i Odense yder en række gratis tilbud til alle danske virksomheder, der gerne vil, rekruttere- og/eller fastholde udenlandsk arbejdskraft. Centret fungerer også som en service for udenlandske jobsøgere, der har brug for råd og vejledning i forhold til at arbejde og leve i Danmark. Kontaktoplysninger til centret finder du på workindenmark.dk.

Øresundsregionen

Jobcentrene på Sjælland og Bornholm samarbejder med arbejdsformidlingen i Skåne om at bidrage til udviklingen af et fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen.
Hjemmesiden oresunddirekt.com tilbyder i øvrigt en lang række informationer og services.

Grænselandet

Oplysninger om pendling og arbejdsmarkedsforhold på tværs af den dansk-tyske grænse kan du finde på http://www.eures-kompas.eu/

Jobmesse I udlandet

Du kan komme med på jobmesser i en lang række lande, herunder Sverige, Tyskland og Polen. Det europæiske EURES-netværk holder løbende jobmesser, hvor du har lejlighed til at møde interesserede jobsøgere, og mulighed for at give en grundig information om din arbejdsplads, jobindhold, kvalifikationskrav osv. Du kan læse mere på workindenmark.dk eller du kan kontakte workindenmark-centret.