Link for arbejdsgivere

Nedenfor har vi samlet en række link med relevans for arbejdsgivere.

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag
Her kan du få information og selvbetjening for uddannelses bidrag.
Arbejdsmarkedets Feriefond 
Her kan du læse om mulighederne for at få del i Feriefondens midler.
Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her kan du læse om de regler, der gælder for virksomhederne på arbejdsmiljøområdet.
CABI - Center for aktive beskæftigelsesindsats 
Hvordan rekrutterer og fastholder virksomheder udsatte ledige? Få metoder, værktøjer og inspiration til hvordan socialt engagement omsættes til handling.
CVR
den direkte kilde til alle Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrerede oplysninger og regnskaber fra mere end 100.000 danske aktie- og anpartsselskaber.
Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik har til opgave at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforhold. Resultaterne af de statistiske opgørelser offentliggøres i en række publikationer. Danmarks Statistik har tillige en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.
Erhvervsstyrelsen 
Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012. Vi varetager opgaver, som tidligere blev varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og It- og Telestyrelsen. På Erhvervsstyrelsen.dk finder du indhold om Erhvervsstyrelsens opgaver, få hjælp til at bruge vores digitale løsninger fx Virk.dk, Startværk, CVR.dk og Vækstguiden.
Finanstilsynet 
Finanstilsynet fører tilsyn med en række danske finansielle virksomheder, der udøver deres virksomhed i Danmark. Det er lovbestemt, hvilke finansielle virksomheder der er under tilsyn af Finanstilsynet.
Jobservice Danmark
Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.
Praktikpladsen
Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets Internet-mødested for elever og læresteder indenfor erhvervsuddannelserne.
senior-erhverv.dk
Forening af aktivt jobsøgende 50+ere. Støttes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, selvaktiveringspulje. Typiske aktiviteter i seniornetværkene er kompetenceafklaring og -træning samt besøg hos virksomheder og organisationer.
Skat 
Skats side er virksomhedens indgang til information og services, uanset om det drejer sig om skatter, afgifter eller told. Her kan du f.eks. angive moms og a-skat.
Socialtengagement.dk /CABI
Din virksomheds værktøjskasse til at arbejde socialt engageret – det vil sige til at rekruttere, skabe trivsel og fastholde medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Hvis du som arbejdsgiver skal tage stilling til udenlandske uddannelsespapirer, kan du finde nyttige informationer hos Uddannelses- og Forskningsministeriets.
Virk.dk 
Virk.dk er en central adgang for Virksomheden, når den skal kommunikere med det offentlige. På virk.dk findes bl.a. informationer, skemaer, nyheder og formularer, der er udarbejdet og vedligeholdes af de ansvarlige myndigheder.
Moderniseringsstyrelsen
Finansministeriet har fået ny organisering. Det betyder blandt andet, at Personalestyrelsen bliver sammenlagt med dele af Økonomistyrelsen og dele af Finansministeriets departement under navnet Moderniseringsstyrelsen.