Evaluering af jobsamtalen

Brug f.eks. dette skema til at evaluere dine jobsamtaler så du hele tiden kan blive bedre og skærpe din bevidsthed omkring de mere ubevidste aspekter af jobsamtalen.

Vurdér dig selv ud for de forskellige punkter: 4 er mest tilfredsstillende, og 1 er mindst tilfredsstillende.

 

Evaluering af jobsamtalen

JA / NEJ vurdering

  • Havde jeg - på tilfredsstillende vis - inden jobsamtalen besluttet mig for hvilke informationer jeg ville have om ansøgeren

  • Hvordan vurderes de foranstaltninger der var truffet på forhånd imod forstyrrelser under interviewet? Var der forstyrrende telefonopringninger eller henvendelse fra øvrigt personale

  • Rammerne: Havde jeg sat tid nok af til interviewet? Var der pænt og ryddeligt? Sad man bekvemt, og var lokalet stort og lyst nok?

  • Havde jeg sat mig tilstrækkeligt ind i ansøgningen inden jobsamtalen? Havde jeg fx anvendt tid nok til at læse ansøgningen igennem?

  • Undgik jeg at lade mit første indtryk af ansøgeren præge mine vurderinger i resten af interviewet? Fx ansøgerens baggrund, udseende eller stemmeføring.

  • Styringen af jobsamtalen: Overlod jeg for meget initiativ til ansøgeren, eller styrede jeg jobsamtalen så meget, at ansøgeren ikke fik sig forklaret i tilstrækkeligt omfang?

  • Brugte jeg for meget af taletiden?

  • I hvor stor udstrækning undgik jeg at stille ledende spørgsmål. Som fx: "Er det at samarbejde med andre sædvanligvis et problem for dig?"

Gennemførelsen og resultatet af min personlige indsats under interviewet alt i alt:______