Kurser

Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

Får du uddannelseshjælp og er vurderet uddannelsesparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din jobplan.
Får du kontanthjælp og er vurderet aktivitetsparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din jobplan. Det kan for eksempel være AMU-kurser. Det vil sige korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du godt vil have. Se AMU-kurserne på UddannelsesGuiden.

Får du dagpenge

Som udgangspunkt har du ret til at deltage i kurser – under forskellige regler og betingelser. Men du skal altid tjekke med din a-kasse.
Du kan se mere om betingelserne på UddannelseGuiden og på din a-kasses hjemmeside.

6-ugers jobrettet uddannelse – hvis du får dagpenge

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Og de skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at deltage og godkende din ansøgning, før du kan starte. 

Hvis du skal starte på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du huske at give dit jobcenter besked i god tid, så de kan betale uddannelsesafgiften.