Hvis du skal søge dagpenge

Du søger om dagpenge hos din a-kasse. For at få dagpenge skal din a-kasse vurdere, at du er dagpengeberettiget. Derefter er din ret til dagpenge blandt andet betinget af, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende.  Snak altid med din a-kasse. De kender reglerne for dagpengeområdet – og kan vejlede dig i forhold til hvad du skal, og hvad du må. Det vigtigste, du skal huske er:

På din første ledighedsdag: 

Meld dig ledig på jobnet.dk
Kontakt din a-kasse og udfyld deres ledighedserklæring

Senest to uger efter din første ledighedsdag:

Du skal hurtigst muligt oprette et CV på jobnet.dk og gøre det søgbart. Du skal have en samtale med din a-kasse om blandt andet dit CV og din jobsøgningsproces.

Hver måned: 

Din a-kasse skal have dit dagpengekort  – det kan du som regel udfylde elektronisk på din a-kasses hjemmeside.

Generelt:

  • Du skal dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra din a-kasse, dit jobcenter eller anden aktør.
  • Du skal møde op til de samtaler og aktiviteter, du bliver indkaldt til, mens du er ledig.
  • Du skal løbende registrere din jobsøgning i Joblog på Jobnet eller hos din a-kasse, hvis din a.kasse tilbyder dette.
  • Hvis du bliver syg, skal du huske at sygemelde dig på jobnet.dk. Det gør du via menupunkt 'Meld syg/rask' under menuen 'Planer og aftaler'. Når du bliver rask, skal du huske at raskmelde dig igen på Jobnet.dk. 
  • Du skal melde ferie på jobnet.dk  – senest 14 dage før, du skal holde din ferie.
  • Får du et midlertidigt job (op til 14 dage), melder du dette til jobcentret

Hvis du vil vide mere

Borger.dk - Let tilgængelig information om de fleste aspekter vedrørende dagpenge.

Lovgivning

Søg på retsinformation.dk

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode