Hvis du skal søge kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Du skal være over 30 år, hvis du vil søge kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Er du under 30 år og har en uddannelse, kan du søge kontanthjælp på ungesats. Og hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 30 år eller derover

Hvis du er så uheldig at blive ledig og ikke har nogen måde at forsørge dig selv på, kan du søge kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Din ret til kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er blandt andet betinget af, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende. Der er nogle ting, der er vigtige at huske, når du søger om forsørgelsesydelse:

På din første ledighedsdag:

Meld dig ledig på jobnet.dk og henvend dig derefter til dit jobcenter på førstkommende åbningsdag eller meld dig ledig direkte på jobcentret.

Senest en uge efter din første ledighedsdag:

Du bliver indkaldt til en samtale med dit jobcenter, som skal vurdere, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Senest tre uger efter din første ledighedsdag:

Du skal hurtigst muligt oprette et CV på jobnet.dk og gøre det tilgængeligt for søgning for arbejdsgivere.

Generelt:

  • Du skal dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit jobcenter eller anden aktør.
  • Du skal møde op til de samtaler og aktiviteter, du bliver indkaldt til, mens du får hjælp.
  • Du skal registrere din jobsøgning i joblog, som er et værktøj på jobnet.dk, der hjælper dig med at holde styr på din jobsøgning.

Jobparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at du er i stand til at varetage et almindeligt job inden for tre måneder, er du 'jobparat'. 

Det betyder, at I skal koncentrere jer om, at du kommer hurtigt i arbejde. Her kommer 'nytteindsats' ind. Nytteindsats er samfundsnyttige opgaver på en offentlig arbejdsplads. De opgaver, du får, giver dig blandt andet mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab. Tanken er, at du skal gøre nytte for din kontanthjælp eller integrationsydelse, og at nytteindsatsen samtidig fremmer din mulighed for hurtigere at få et regulært job.  

Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis dit jobcenter vurderer, at det er relevant for dig.

Aktivitetsparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at du vil have fordel af for eksempel kurser eller andre aktiviteter, før du er klar til et fast job, er du 'aktivitetsparat'. 

Du får en koordinerende sagsbehandler. Og med udgangspunkt i dine udfordringer og behov skal I lægge en plan for, hvordan du hurtigst og bedst når dertil, hvor du har et job og mulighed for at forsørge dig selv. 

Hvis du er under 30 år og har en uddannelse

Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du søge kontanthjælp på ungesats. Din ret til hjælp er blandt andet betinget af, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende.
Der er nogle ting, der er vigtige at huske, når du søger kontanthjælp.

På din første ledighedsdag:

Meld dig ledig på jobnet.dk og henvend dig herefter til dit jobcenter på førstkommende åbningsdag eller meld dig ledig direkte på jobcentret.

Senest en uge efter din første ledighedsdag:

Du bliver indkaldt til en samtale med dit jobcenter, som skal vurdere, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Senest tre uger efter din første ledighedsdag:

Du skal hurtigst muligt oprette et CV på jobnet.dk og gøre det tilgængeligt.

Generelt:

  • Du skal dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit jobcenter eller anden aktør.
  • Du skal møde op til de samtaler og aktiviteter, du bliver indkaldt til, mens du er ledig.
  • Du skal registrere din jobsøgning i Joblog, som er et værktøj på jobnet.dk, der hjælper dig med at holde styr på din jobsøgning.

Jobparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at du er i stand til at varetage et almindeligt job inden for tre måneder, er du 'jobparat'. 

Det betyder, at I skal koncentrere jer om, at du kommer hurtigt i arbejde. Her kommer 'nytteindsats' ind. Nytteindsats er samfundsnyttige opgaver på en offentlig arbejdsplads. De opgaver, du får, giver dig blandt andet mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab. Tanken er, at du skal gøre nytte for din kontanthjælp, og at nytteindsatsen samtidig fremmer din mulighed for hurtigere at få et regulært job.  

Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis dit jobcenter vurderer, at det er relevant for dig.

Aktivitetsparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at du vil have fordel af for eksempel kurser eller andre aktiviteter, før du er klar til et fast job, er du 'aktivitetsparat'. 

Du får en koordinerende sagsbehandler. Og med udgangspunkt i dine udfordringer og behov skal I lægge en plan for, hvordan du hurtigst og bedst når dertil, hvor du har et job og mulighed for at forsørge dig selv.

Hvis du vil vide mere

Borger.dk - Her finder du information om områder, der vedrører kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Lovgivning

Søg på retsinformation.dk

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love