Hvis du skal søge uddannelseshjælp / integrationsydelse

Er du ledig, under 30 år, og har du ikke en uddannelse, der giver erhvervskompetence, skal du søge uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
Fra 1. januar 2014 kan du ikke længere få kontanthjælp, når du er under 30 år og mangler en uddannelse. I stedet skal du tage en uddannelse. Indtil du starter på din uddannelse og får SU eller elevløn, kan du søge om at få uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Meld dig ledig på jobnet.dk og henvend dig herefter til dit jobcenter indenfor 24 timer eller meld dig ledig direkte på jobcentret.

Du er under 30 år og har ikke en uddannelse

Hvis du er under 30 år og hverken har en faglig uddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal du tage en uddannelse.
Indtil du kan gå i gang med din uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Grundbeløbet svarer til, hvad du får i SU.

Når du søger uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du blandt andet  læse-, skrive- og regnetestes, og dit jobcenter skal vurdere, om du er:

  • åbenlyst uddannelsesparat (du kan starte på en uddannelse og gennemføre den)
  • uddannelsesparat (du har brug for lidt hjælp, før du kan gå i gang med en uddannelse)
  • aktivitetsparat (du har nogle udfordringer, der skal overvindes, så du kan blive parat til at uddanne dig)

Åbenlyst uddannelsesparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at der ikke er noget i vejen for, at du begynder på en uddannelse, bliver du bedt om at komme med forslag til uddannelser, du kan tage. 

Du skal som det næste søge optagelse på en eller flere af de uddannelser, du har valgt. 

Indtil du starter på din uddannelse, skal du helst forsørge dig selv. Alternativt kan du arbejde for din uddannelseshjælp eller integrationsydelse i en nytteindsats. Det vil sige, at du arbejder på en offentlig arbejdsplads med opgaver, der er til gavn for samfundet. Tanken er også, at du bliver en del af et arbejdsfællesskab – ligesom du vil blive en del af et studiefællesskab, når du starter på din uddannelse.

Uddannelsesparat

Hvis dit jobcenter vurderer, at du for eksempel har brug for mere undervisning i at læse, skrive eller regne, før du kan starte på en uddannelse, er du uddannelsesparat. Det betyder, at du får hjælp, så du inden for et år kan gå i gang med en uddannelse.
Den hjælp du har brug for, før du kan starte på din uddannelse, bliver planlagt ud fra dine behov og fortsætter frem til din uddannelsesstart.

Aktivitetsparat

Måske har du særlige udfordringer og har brug for mere hjælp og mere tid, før du kan gå i gang med en uddannelse. Hvis det er tilfældet, får du en koordinerende sagsbehandler. Og sammen skal I arbejde på, at du bliver klar til at tage en uddannelse. Du kan også få støtte fra en mentor, hvis du har ekstra svære perioder, du skal igennem.
Uanset om du går i gang med en uddannelse nu eller senere, ønsker vi dig held og lykke med den uddannelse, du vælger. En uddannelse er en stor ting, som giver både selvværd, netværk og historie. Og ikke mindst giver en uddannelse konkret viden. Vi under dig den glæde, det er, at tage en uddannelse og at have en uddannelse.

Hvis du vil vide mere

UddannelsesGuiden
Se hvilke uddannelser du kan tage – både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
Borger.dk
Her kan du læse mere om uddannelseshjælp og integrationsydelse – og hvad det betyder at være uddannelsesparat eller aktivitetsparat.
Beskæftigelsesministeriet
Læs mere om kontanthjælpsreformen, om uddannelseshjælpen samt integrationsydelsen og om, hvad det vil sige at være uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Lovgivning

Søg på retsinformation.dk

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love