Jobcenter Allerød

Telefontid:
Mandag                 12.00-17.00 
Tirsdag Lukket
Onsdag  Lukket
Torsdag  12.00-17.00
Fredag  Lukket

Åbningstid: 
Mandag-                  12.00-17.00 
Tirsdag Lukket
Onsdag  Lukket
Torsdag  12.00-17.00
Fredag  Lukket

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 

 • Rekruttering af arbejdskraft 
  Vi tilbyder at hjælpe med at finde din nye medarbejder – hurtigt og effektivt. Det er gratis ligesom din adgang til Jobbanken og CV-banken på Jobnet.

 • Rekruttering over grænser 
  Vi kan hjælpe med at rekruttere medarbejdere på den anden side af Øresund og i hele EU. 

 • Tilskud til voksenlærlinge 
  Indgå en uddannelsesaftale med en medarbejder eller en ledig over 25 år inden for et af flaskehalsområderne. Du skal betale mindstelønnen men får et tilskud på 35 kr. i timen i op til 2,5 år. 

 • Virksomhedspraktik 
  Prøv en ledig som praktikant i din virksomhed med et minimum af papirer og administration. Du skal ikke betale løn.  

 • Ansættelse med løntilskud 
  Det er muligt at ansætte en ledig med løntilskud i en periode og dermed hjælpe vedkommende ind på arbejdsmarkedet. Du kan få kr. 59,71 i timen i tilskud. 

 • Mentorordning 
  Brug en mentor til at introducere og vejlede en nyansat i din virksomhed og give dermed vedkommende en god start. Vi yder tilskud på baggrund af en konkret vurdering. 

 • Fleksjob 
  Fleksjob er for medarbejdere med varig nedsat arbejdsevne. Der gives løntilskud på enten halvdelen eller to tredjedele af lønnen. 

 • Skånejob 
  Personer på førtidspension har mulighed for at få et skånejob på fuld eller nedsat tid.  Der ydes et løntilskud. 

 • Fastholdelse af medarbejdere 
  Det er muligt at beholde medarbejdere, der har fået nedsat arbejdsevnen. Vi tilbyder hjælp til at indrette den enkelte medarbejders arbejdsplads ud fra vedkommendes særlige behov.

 • Opfølgning af sygemeldte 
  Jobcentret har kontakt til sygemeldte medarbejdere, der får sygedagpenge, og sørger for opfølgning.


Kommunens hjemmeside: 
Allerød kommune