Jobcenter Tårnby - Dragør

4Jobcenter Tårnby er indgangen til offentlig jobservice for borgere og virksomheder i Dragør og Tårnby Kommuner på beskæftigelsesområdet.

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 

  • Jobcenter Tårnby varetager den beskæftigelsesrettede indsats for Tårnby og Dragør kommune. 
  • Jobcenter Tårnby skal servicere omkring 50.000 borgere og 4.200 virksomheder.

I Jobcenter Tårnby er der fokus på at:

  • Skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.
  • Understøtte lediges overgang til ordinær beskæftigelse.
  • Fastholde og hjælpe personer, som er i risiko for at miste kontakten til arbejdsmarked. 

Telefontid:

Egen sagsbehandler
Alle hverdage 9:00-10:00.

Hvis man ikke har sagsbehandlers direkte tlf. nr., kan man ringe til Jobcentrets hovednummer på 3247 1701 og bede om at blive stillet igennem.

Ændret åbningstid i Jobcentrets Information i sommerperioden:

Informationen i bygning C holder i perioden fra den 3. juli til den 4 august 2017 åben for personlig henvendelse i tidsrummet fra kl. 10-12 (alle hverdage). 

Er du indkaldt til samtale i Jobcentret, bedes du tage plads og afvente, at din sagsbehandler henter dig. 

Åbningstid: 
Mandag - Onsdag 10:00-14:00
Torsdag 10:00-17:30
Fredag 10:00-13:30


Kommunens hjemmeside: 
Taarnby kommune