Jobcenter Tårnby - Dragør

Den 11. juni 2019 gik jobcenteret over til kun at bruge mobiltelefoner.

Det betyder, at hovednummeret til jobcenteret bliver ændret til

                                24 28 41 00.

Her vil man få følgende valgmuligheder: 

Virksomhedsservice - direkte tlf. 24 28 41 11

Dagpengeteam - direkte tlf. 24 28 41 01

Sygedagpengeteam - direkte tlf. 24 28 41 02

Kontanthjælp -og ledighedsydelsesteam

  • Modtager kontanthjælp og er jobparat - direkte tlf. 24 28 41 03
  • Modtager kontanthjælp og aktivitetsparat - direkte tlf. 24 28 41 04
  • Modtager ledighedsydelse - direkte tlf. 24 28 41 09

Integrationsteam - direkte tlf. 24 28 41 05

Jobafklaringsteam - direkte tlf. 24 28 41 06

Ressourceforløbsteam - direkte tlf. 24 28 41 07

Ungeteam - direkte tlf. 24 28 41 08

Jobcenterets administration - direkte tlf. 24 28 41 10

 

Nyhed - Juni 2019

Ændret åbningstid i Jobcentrets Information i sommerperioden:

Informationen i bygning C holder i perioden fra den 1. juli til den 2 august 2019 åben for personlig henvendelse i tidsrummet fra kl. 10-12 (alle hverdage). 

Er du indkaldt til samtale i Jobcentret, bedes du registrere din ankomst på vores stander, tage plads og afvente, at din sagsbehandler henter dig. 

 

Åbningstid for personlig henvendelse:

 
Mandag - Onsdag 10:00-14:00
Torsdag 10:00-17:30
Fredag 10:00-13:30

 

Kommunens hjemmeside: 
Taarnby kommune