Jobcenter Varde

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 
Jobcenter Varde består af en Jobbutik med en fælles modtagelse og visitation. Herudover et antal specialiserede teams, der fungerer på tværs af den øvrige organisation. 

Tilbuddene i Jobbutikken er: Registrering, visitation, CV-godkendelse, ordremodtagelse og ordreformidling, "hjælp-til-selvhjælp" i form af selvbetjeningsværktøjerne, råd og vejledning. 
I de øvrige teams varetages indsatsen af alle ledige placeret i 

  • matchkategori 1, er jobklare borgere: her laves CV-samtaler, jobsamtaler, ungeindsats, jobplaner, rådighedssamtaler. 
  • matchkategori 2-3, er borgere der er indsatsklare eller midlertidige passive borgere: her laves rådgivning, vejledning, jobsamtaler, jobplaner, ressourceprofil, sygeplan. 

På tværs af teamene løses tværgående samarbejdsområder i forhold til unge, integration, revalidering og fleksjob. 

Telefontid:
Mandag - onsdag 8.00-15.30 
Torsdag   8.00-17.00
Fredag 8.00-13.00

Åbningstid: 
Mandag - onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-16.45 
Fredag 9.00-12.30.

Jobcenter Varde består også af et Sygedagpengeteam. 
Sygedagpengeindsatsen tager udgangspunkt i, at alle sygedagpengesager er arbejdsmarkedssager. Der vil fra første sygedag være fokus på tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

Medarbejdere der arbejder med sygedagpenge, er delt organisatorisk i 2 enheder:En administrativ dagpengegruppe, som er placeret i kommunens Psykiatri og Voksenservice samt opfølgningsteam af rådgivere, som er placeret i jobcentret 

En særlig indsats indenfor teamet består  i, at sikre arbejdspladsfastholdelse for de sygemeldte. 

Sygedagpengeteamet varetager også visitation til fleksjob, revalidering eller førtidspension. Den endelige afgørelse i førtidspensionssager foretages af Psykiatri og Voksenservice. 

Kommunens hjemmeside
Varde kommune