Jobbank og jobsøgning

I jobbanken finder du jobs fra arbejdsgivere, der søger arbejdskraft fra Danmark til arbejde i udlandet. Jobs i andre EU/EØS-lande er godkendt af Eures i det pågældende land.

Du kan også søge efter jobs på EU´s jobportal www.eures.europa.eu Her finder du jobs fra alle EU- og EØS-lande samt oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i de enkelte lande. Portalen har også en cv-bank, hvor du kan uploade dit cv.

Hvis du vil vide mere om jobsøgning, jobmuligheder og praktiske forhold i et andet EU-land, kan du kontakte en EURES-vejleder i det pågældende land. Du finder kontaktinformation om EURES-vejledere her. Du er også velkommen til at kontakte EURES Danmark.

Jobsøgning i Europa – særlige muligheder

 

Europass

Europass er et værktøj udviklet af EU-kommissionen. Værktøjet gør det lettere for jobsøgere, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner at sammenligne uddannelse og erhvervserfaring på tværs af landene. 

Du finder information om Europass her.

 

Dagpenge med til udlande

Som dagpengemodtager kan du på visse betingelser tage dine dagpenge med i 3 måneder, når du søger job i et andet EU-land, EØS-land, Færøerne eller Schweiz. Kontakt din a-kasse for yderligere information. 

 

Your First Eures job 

Er du mellem 18 og 35 år har du mulighed for at søge økonomisk støtte til at tage til jobsamtale i et andet EU-land samt i Norge og Island. Får du jobbet, er der også mulighed for at søge om økonomisk støtte til flytning og etablering. I Danmark administreres ordningen af jobcenter København og du kan læse mere om ordningen 'Your First Eures job ' og betingelserne for at få støtte.

 

”Reactivate” 

Er du over 35 år, har du mulighed for at få økonomisk støtte til jobsøgning i et andet EU-land. Får du jobbet, er der også mulighed for at søge om økonomisk støtte til flytning og etablering. I Danmark administreres ordningen af Workindenmark og du kan læse mere om ordningen 'Reactivate' og betingelserne for at få støtte. 

 

Vigtig information til dig, der har fået eller søger job i udlandet 

I denne pjece kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du søger eller får job i udlandet: Se mere i pjecen ”Til dig der har fået eller søger job i udlandet

 

Nyttige links:

Borgerservice om flytning til udlandet: https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/flytning_oversigt/guide--naar-du-flytter-til-udlandet
Social sikring: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en 
Skat: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=87625 
Oversigt over a-kasser: https://star.dk/tilsyn-kontrol-og-klager-over-a-kassernes-afgoerelser/tilsyn-og-kontrol-med-a-kasser/oversigt-over-a-kasserne/


Ansættelseskontrakt

Ifølge ansættelsesbevisloven har du krav på en ansættelseskontrakt. Ansættelsesbevisloven gælder i hele EU. Du kan få råd og vejledning om ansættelseskontrakt i den fagforening og du kan læse mere om 'Ansættelsesbevisloven' på Beskæftigelsesministeriet hjemmeside.