Muligheder for job med støtte

Hvis du synes, du har brug for hjælp til at få foden indenfor hos en virksomhed, findes der forskellige støtteordninger, du kan overveje at søge. De kan være en god genvej til fast job. 

Virksomhedspraktik

Du kan få en kort praktik i en virksomhed, hvor du og virksomheden kan lære hinanden at kende og finde ud af, om I kan bruge hinanden. I din praktiktid får du kontanthjælp eller dagpenge. Snak med dit jobcenter eller din a-kasse. Og se eventuelt mere på https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/virksomhedspraktik/

Job med løntilskud

Du får erfaring og netværk. Virksomheden får tilskud til din løn i op til 12 måneder. Og fordi du har haft tid til at bevise dit værd, bliver resultatet måske en fastansættelse. Er du interesseret, så snak med dit jobcenter eller din a-kasse. Og se eventuelt mere på https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/job-med-loentilskud/

Job med løntilskud til førtidspensionister 

Et job med løntilskud kan være en mulighed for alle førtidspensionister med nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at passe et job på almindelige vilkår. Virksomheden kan også få støtte til nødvendige hjælpemidler. Virksomheden og medarbejderen aftaler løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår i samarbejde med i kommunen og fagforeningen.

Mentorordning

Du kan få bevilget penge til en mentor, hvis du har brug for oplæring for at kunne varetage et konkret job. Virksomheden får et tilskud, så de har råd til at bruge en af deres erfarne medarbejdere til at oplære dig, til du er godt inde i jobbet. Snak med dit jobcenter om muligheden. Og se eventuelt mere på https://star.dk/indsatser-og-ordninger/mentorordningen/om-mentorstoette-ordningens-maalgruppe/