Roller

Det kan være en anelse forvirrende, når vi skiftevis skriver om lovgivning, kommune, jobcenter, jobnet, a-kasse og anden aktør. Her vil vi prøve at give dig et overblik over, hvem der laver hvad:

Overordnet

  • Folketinget beslutter, hvad vej vi skal gå for at mindske ledigheden og tager politiske beslutninger. 
  • Beskæftigelsesministeriet udformer den konkrete politik og laver love og regler. 
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering omsætter de politiske beslutninger til konkrete handlingsplaner. De udvikler også it-værktøjer som for eksempel jobnet.dk.
  • Kommunerne har det daglige, praktiske ansvar for alle ledige.

Dine berøringsflader

Kommuner og jobcentre

Kommunerne har det praktiske ansvar for alle ledige. Nogle beslutninger tages af kommunalbestyrelsen, men den daglige administration ligger i jobcentrene. Jobcentrene har ansvaret for rådgivning, aktivering, jobformidling og bevilling af uddannelse. 

Jobnet.dk

Mere og mere foregår online, og jobcentrene har en fælles hjemmeside: jobnet.dk. Den er for alle ledige, og det er for eksempel her, du udfylder din joblog.

A-kasse

Når du er medlem af en a-kasse, kan det være, at du både bliver kaldt til samtale i dit jobcenter og i din a-kasse. A-kassen tager sig overordnet af alt, der har med dine dagpenge at gøre. Det er a-kassen, der vurderer om du står til rådighed for arbejdsmarkedet og udbetaler dagpenge til dig. Din a-kasse kender især til a-kasselovgivningen, og kan give dig råd og vejledning om de muligheder, der ligger inden for dagpengesystemet.

Anden aktør

Private virksomheder tager sig af nogle af de opgaver, der ellers normalt ligger hos jobcenter og a-kasse. Disse virksomheder kaldes 'anden aktør' og er stedfortrædere for jobcenter og / eller a-kasse. 

Anden aktør kan typisk tage sig af de samtaler, du har ret og pligt til. Og de vil typisk sørge for, at du bliver aktiveret.