kepAlive

Jobcenter Tårnby

Adresse:
Amager Landevej 76 
2770 Kastrup 
E-mail: jobcenter@taarnby.dk
E-mail (sikkerpost): kommunen@taarnby.dk

Henvendelse til Jobcenter
Tlf. 32 47 17 01

Telefontid:
Mandag - Onsdag: 08.00-15.15
Torsdag: 09.00-18.00 
Fredag:   08.00-14.15

Åbningstid:
Mandag - Onsdag: 08.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 17.30 
Fredag:   08.00 - 13.30

Hvad kan du bruge dit jobcenter til:

Jobcenter Tårnby varetager den beskæftigelsesrettede indsats for Tårnby og Dragør kommune.
Jobcenter Tårnby skal servicere omkring 50.000 borgere og 4.200 virksomheder.

I Jobcenter Tårnby er der fokus på at:

  • Skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.
  • Understøtte lediges overgang til ordinær beskæftigelse.
  • Fastholde og hjælpe personer, som er i risiko for at miste kontakten til arbejdsmarked.
     

Kommunens hjemmeside: