kepAlive

Jobcenter Tårnby

Adresse:
Amager Landevej 76 
2770 Kastrup 


Telefontid:

Det er muligt at snakke med ens egen sagsbehandler på hverdage mellem kl. 9:00-10:00.

Hvis man ikke har sagsbehandlers direkte tlf. nr., kan man ringe til Jobcentrets hovednummer på 3247 1701 og bede om at blive stillet igennem.


Ændret åbningstid i Jobcentrets Information i sommerperioden:

Informationen i bygning C holder i perioden fra den 6. juli til den 24. juli 2015 åben for personlig henvendelse i tidsrummet fra kl. 10-12 (alle hverdage).

Er du indkaldt til samtale i Jobcentret, bedes du tage plads og afvente, at din sagsbehandler henter dig.Endvidere kan der sendes mail til sagsbehandler udenfor telefontiden.

Jobcenter@taarnby.dk

Kommunen@taarnby.dk (sikkermail)

Åbningstid:

Mandag - Onsdag:                  

10:00 – 14:00

Torsdag:

10:00 – 17:30

Fredag:

10:00 – 13:30

Hvad kan du bruge dit jobcenter til:

Jobcenter Tårnby varetager den beskæftigelsesrettede indsats for Tårnby og Dragør kommune.
Jobcenter Tårnby skal servicere omkring 50.000 borgere og 4.200 virksomheder.

I Jobcenter Tårnby er der fokus på at:

  • Skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.
  • Understøtte lediges overgang til ordinær beskæftigelse.
  • Fastholde og hjælpe personer, som er i risiko for at miste kontakten til arbejdsmarked.
     

Kommunens hjemmeside: