Aktuel info om COVID-19

Jobcenter Fredericia er lukket for fremmøde som følge af skærpede restriktioner. Medarbejderne arbejder hjemmefra. Kontakten til os er derfor stadig kun digitalt og på telefon.

Hvad betyder det for dig?

Samtaler

Du kan som udgangspunkt ikke møde fysisk op i jobcentret. Dette gælder til og med den 15. maj 2021.

Har du brug for hjælp kan du ringe til jobcenteret på tlf. 7211 3600 eller booke en tid via Fredericia Kommunes hjemmeside (www.fredericia.dk).

Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil du blive kontaktet telefonisk på tidspunktet, så I kan gennemføre den aftalte samtale, da du ikke må møde personligt op.

Hvis du ønsker en samtale med din jobformidler eller ungerådgiver, skal du kontakte pågældende telefonisk eller selv booke en samtale via Jobnet. Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både planlagte samtaler eller dem du indkaldes til.

HUSK, at du stadig har pligt til at deltage i kontaktforløbet med jobcentret. Du skal være opmærksom på, at jobformidleren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.

Er du lige blevet ledig

Hvis du bliver ledig, mens jobcentret er lukket, skal du melde dig ledig på følgende måde:

  • Er du medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig via Jobnet på din første ledighedsdag. Får du problemer kan du ringe på tlf. 70 15 20 30 (Jobnet support)
  • Du kan søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp via www.borger.dk - vejledning til dette ved at ringe på tlf. 7211 3600

Aktiviteter og tilbud

Ret og pligt til at deltage i tilbud genindføres fra 15. april 2021.

Det betyder, at der igen er åbnet op for tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse. Tilbuddene gives på almindelige vilkår med fysisk fremmøde og pligt til at deltage.

Tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde åbnes kun for de ledige, der er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Alle andre ledige skal deltage i disse tilbud, når de foregår digitalt eller via telefonen.

Hvis du er eller skal i gang med opkvalificering, er dette fortsat muligt, hvis undervisningen foregår digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at du ansættes ordinært efter opkvalificeringen - uanset at du ikke er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud skal du kontakte din jobformidler eller ungerådgiver i jobcentret.

Undervisningstilbud på uddannelsesinstitutioner følger de restriktioner, der er meldt ud fra Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet. Er du skrevet op til undervisningstilbud får du direkte besked fra uddannelsesinstitutionen. Er du i tvivl kontakt din jobformidler eller ungerådgiver i jobcentret.

Ændringerne omkring aktiviteter og tilbud gælder i perioden fra 15. april til 15. maj 2021.

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske/digitale samtaler med jobcenteret og a-kassen samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som vi har beskrevet i afsnittet om aktiviteter og tilbud.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din jobformidler via Jobnet.

Har du brug for vejledning, kan du kontakte os på telefon 7211 3600 eller via digital post.

Er du virksomhedsejer?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en FAQ for virksomheder. Den opdateres løbende og findes her: STARs side med spørgsmål og svar

Har du brug for hjælp er du velkommen til at ringe til Virksomhedsservice på tlf. 7211 3699.

 

Ajourført 15. april 2021