Hjælp til at søge ind på en uddannelse

Optagelse.dk

Søg optagelse – online. 
http://www.optagelse.dk/

Optagelse til de gymnasiale uddannelser

Se hvilke regler, der gælder, når du vil søge optagelse på gymnasiet eller
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

Igang med en erhvervsuddannelse:

Se de tre veje, du kan gå, når du vil tage en erhvervsuddannelse. 
https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside

Sådan søger du praktikplads

Se mere om, hvordan du søger en praktikplads. 
https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/saadan-soeger-du-praktikplads

Optagelse på videregående uddannelser

Tjek adgangskrav, ansøgningsfrister, dispensationsmuligheder m.m., når du skal læse videre. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser

Hvis du har brug for yderligere hjælp

E-vejledning 

Ring eller chat med e-vejledere, hvis du har spørgsmål om uddannelse. 
https://www.ug.dk/evejledning

Studievalg 

Find dit studievalgscenter. Og få hjælp til at vælge en videregående uddannelse. 
https://www.ug.dk/studievalg

UU-centre 

For dig under 25 år. Find dit lokale UU-center og få hjælp til at vælge en ungdomsuddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/ungdommens-uddannelsesvejledning

VEU-center 

Få rådgivning, når du skal vælge voksen- og efteruddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/efteruddannelse/veu-centrene-en-indgang-til-kurser-og-efteruddannelse