Blanketter

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til blanketterne på denne side, skal du kontakte jobcenteret.

Finder du ikke den ønskede blanket, anbefales det at bruge henholdsvis borger.dk og virk.dk, alternativt egen kommunes hjemmeside.
Alle blanketter er i formatet PDF og åbnes i nyt vindue. Oplever du problemer med download/åbning af PDF så følg venligst vores PDF vejledning.

Arbejdsfordeling

AB 292 Meddelelse om arbejdsfordeling
AB 293 Personer omfattet af arbejdsfordeling - Bilag til meddelelse om arbejdsfordeling

Ansættelsesbreve

AB 810 Ansættelsesbrev i offentlig virksomhed
KO 100 Frigørelsesattest (ikke-forsikrede)

Befordringsgodtgørelse

AB 421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Dagpengekort

Bør rekvireres hos A-kasse
Liste over A-kasser i Danmark

 

 

Eksterne samarbejdspartnere

AR 240 Uddannelsesstedets indberetning om afbrudt uddannelse mv.
AF 71 Erklæring om optagelse på uddannelse/kursus
(ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i tilbud om vejledning og 
opkvalificering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Fleksjob

Virksomheder har mulighed for at oprette ansøgning til jobcentret med tilbud om ansættelse i fleksjob.
Oprettelsen sker via ansøgningssystemet VITAS

AB 215 Gentilbud om ansættelse i fleksjob
AB 225 Genbevilling af tilskud til ansættelse i fleksjob
AB 229 Genbevilling af tilskud til fleksjob - selvstændige
AB 244 Bilag til bevilling af løntilskud til fleksjob
(Vejledning om præcisering af løntilskuddets sammensætning og udbetalingsprocedure)

AB 269 Opfølgning på tilskud til fleksjob for selvstændige

SFR 320 Fleksjobbevis

AB 325 Vurdering af arbejdsevnen i fleksjob

AB 345 Anmodning om udbetaling af løntilskud - %-sats af lønnen (Erstatter AB 245)

 

Jobrotation

Virksomheder har mulighed for at oprette ansøgning om jobrotation til jobcentret. Oprettelsen sker via ansøgningssystemet VITAS

AB 522A Afgørelse om jobrotation/jobrotationsydelse (06/2017)
AB 522L Lovgrundlag til "Ansøgning om jobrotationAnmodning om jobrotationsydelse" (08/2015)
AB 523 Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse (06/2017)
AB 524 Ændringsanmodning til bevilling om jobrotation/jobrotationsydelse (06/2017)
Jobrotationsskema (kun til sagsbehandler) (word)
Selvevalueringsskema jobrotation (Word)

 

Kommunale blanketter

Kommunale blanketter på integrationsområdet.
De kommunale blanketter på integrationsområdet finder du på KL's hjemmeside.

Løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge

Virksomheder har mulighed for at oprette ansøgning til jobcentret med tilbud om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.
Oprettelsen sker via ansøgningssystemet VITAS

AB 101 Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
AB 505 Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling 
AB 505L Lovgrundlag til Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Mentorfunktion og opkvalificering

AB 411 Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering ved ansættelse
AB 401 Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion
AB 401 L Lovgrundlag til ”Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion” 
AB 405 Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

Anmeldelse af arbejdsskader under tilbud

Anmeldelse af arbejdsskader under aktivering
vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
(Link til Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside)

Uddannelse

AB 175 Pålæg vedrørende uddannelse
AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for
ledige dagpengemodtagere