Om Jobnet

Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet. Jobnet er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening)

Hvad kan du bruge Jobnet til?

På Jobnet kan du finde informationer om jobsøgning, uddannelse og om at søge nye medarbejdere. Du kan også bruge vores jobbank og vores CV-bank til finde nye medarbejdere eller til at finde et nyt job. Hvis du har brug for regionale informationer, finder du dem på jobcentrenes egne informationssider på Jobnet.

Jobnet er:

Jobbank
CV-bank
Informationssider
Lokal jobcenterinformation

Jobnet har ca. 2 mio. besøgende om måneden.

Hvem har ansvaret for Jobnet?

Den øverste ansvarlige myndighed for jobcentrene, og dermed også for Jobnet, er Beskæftigelsesministeriet (BM). 
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for den samlede indsats over for både ledige på kontanthjælp og ledige på dagpenge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR): STAR er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR har det overordnede ansvar for implementering og opfølgning på den beskæftigelsespolitiske indsats i jobcentrene. STAR har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Jobnet.

Jobcentrene generelt

Jobcentrene tilbyder en bred vifte af service over for virksomheder og jobsøgende gennem personlig kontakt og i digitalt form via Jobnet. Jobcentrene tilbyder fx gratis hjælp til rekruttering, rådgivning og vejledning i jobsøgning og adgang til pc'ere.