Ret og pligt som ledig

Hvis du er så uheldig, at du for en tid står uden job og derfor ikke kan forsørge dig selv, har du i langt de fleste tilfælde ret til at få hjælp. Det kan være som enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, selvforsørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse.
Vi beskriver her de rettigheder og pligter, der gælder, når du er tilmeldt som ledig. Hvis du ikke er tilmeldt som ledig, kan der gælde nogle andre regler. Dem kan du få mere at vide om hos dit Jobcenter.

Når du skal have hjælp: 

Når du skal have hjælp, er der nogle betingelser, du skal opfylde, og nogle regler, du skal følge. 

De centrale omdrejningspunkter er: 

 • Du skal bo og opholde dig i Danmark 
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (dvs. du skal kunne tage et job med én dags varsel ) 
 • Du skal være aktivt jobsøgende (dvs. du skal søge alle de typer job,
  du kan klare )
 • I forbindelse med de centrale punkter er der en række ting, du skal huske for at kunne få hjælp.

Vi lister dem her:

Du skal:

 • melde dig ledig på jobnet.dk, hvis du ønsker at modtage dagpenge, eller hvis du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • hvis du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du efterfølgende møde op på dit Jobcenter på førtstkommende åbningsdag
 • have et aktivt og opdateret CV på jobnet.dk  
 • dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit Jobcenter og evt. din a-kasse eller anden aktør  
 • møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til, eller som du selv booker  
 • deltage i de tilbud, der er beskrevet i din job- eller uddannelsesplan  
 • søge og tage imod anvist arbejde  
 • give dit jobcenter besked, hvis du er syg. Du kan registrere sygdom på Jobnet.dk, og dermed får dit jobcenter automatisk besked om din sygemelding. Er du medlem af en a-kasse, modtager de også oplysningen
 • melde dig rask på Jobnet.dk
 • melde det på Jobnet.dk, hvis du får midlertidig adresse  
 • hvis du får dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse  eller ledighedsydelse, skal du desuden registrere din jobsøgning i Joblog på Jobnet.dk. Jobloggen hjælper dig til at holde hånd i hanke med din jobsøgning.

Som ledig har du generelt ret til:

 • orlov – i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption 
 • samtaler – du har ret til afklarende samtaler med din jobkonsulent 
 • jobplan / uddannelsesplan – du har ret til at få udarbejdet enten en jobplan eller en uddannelsesplan 

Tilbud i form af:

 • vejledning og opkvalificering
 • virksomhedspraktik 
 • ansættelse med løntilskud 
 • nytteindsats, hvis du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp
 • voksenlærling  – du kan blive ansat som voksenlærling afhængigt af regionale behov
 • seniorjob – hvis du har mindre end 5 år til efterlønsalderen når du mister din dagpengeret og i øvrigt er berettiget til efterløn

Når du får dagpenge har du desuden ret til:

 • at holde ferie – husk at melde det på jobnet.dk senest 14 dage før, du skal holde ferie 
 • 6-ugers jobrettet uddannelse – hvis du opfylder betingelser for at deltage 
 • at tage dine dagpenge med til udlandet

Når du får uddannelseshjælp har du desuden ret til:

 • Læse-, skrive- og regneundervisning 
 • En koordinerende sagsbehandler (hvis du er aktivitetsparat) 
 • En mentor (hvis du er aktivitetsparat) 
 • Tillæg til uddannelseshjælp (hvis du er aktivitetsparat)
 • Vi ønsker dig held og lykke med din jobsøgning 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en beslutning, dit Jobcenter har taget, skal du inden for fire uger sende en skriftlig klage til dit jobcenter. Jobcenteret vurderer derefter sin afgørelse igen, og hvis du ikke får medhold, går sagen automatisk videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Læs mere på retsinformation.dk.

Hvis du vil vide mere

Borger.dk 
Her kan du læse mere under punkterne 'Arbejde, dagpenge, ferie' eller 'Familie og børn'.
Du kan også finde information om det meste på jobnet.dk– i footeren nederst på hjemmesiden.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 

 www.retsinformation.dk kan du finde love og bekendtgørelser.