Kompetenceafklaring og sprogkort

Det nye værktøj til kompetenceafklaring af flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med begrænsede danskkundskaber er målrettet ufaglærte og faglærte jobmuligheder og består af:  

  • Pjece med 10 branchepakker med beskrivelse af de typiske arbejdsopgaver, krav og kompetencer 
  • Sprog- og billedkort med de 30 mest anvendte ord inden for den enkelte branche 

Værktøjet til brug for kompetenceafklaring er på otte forskellige sprog: Arabisk, farsi, tigrinya, somali, kurmanji, spansk, engelsk og dansk. 

Om værktøjet 

Pjecen med branchepakker kan bruges af jobcentre til at afklare, hvilke brancher der matcher den enkeltes kompetencer. Sprogkortene kan understøtte jobcentrenes kompetenceafklaring i kombination med branchepakkerne. Hvis der fx er sproglige barrierer, kan kortene bruges som et visuelt værktøj til at få en dialog i gang om arbejdsopgaver i branchen. Det kan bidrage med at afklare, hvorvidt den enkelte har erfaring eller kendskab til de konkrete arbejdsopgaver. 

Sprogkortene med de typiske ord i branchen kan også bruges af flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og den enkelte virksomhed til at understøtte den daglige dialog om arbejdsopgaver og opbygge et ordforråd inden for branchen. 

Materialet er udarbejdet af Kompetencecenter Skanderborg fra Skanderborg Kommune. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet materialet digitalt.