Politik om persondata

Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik for Jobnet.dk

Kontakt

Hvad er en personoplysning?

Brugeroprettelse

Cookies

Hvor henter Jobnet.dk dine personoplysninger fra?

Hvilke personoplysninger behandler jobnet.dk om dig?

Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?

Hvordan håndterer Jobnet.dk dine personoplysninger sikkert?

Hvem kan se mine personoplysninger?

Statistik

Dine CV-oplysninger

Opbevaringsperiode

Dine rettigheder

 

Privatlivspolitik for Jobnet.dk

Sidst opdateret: 30. marts 2022

På Jobnet.dk indsamler og behandler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig en række personoplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden. I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold omkring vores behandling af personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller du ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
Telefon: 72 21 74 00
star@star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Som registreret har du også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO).

Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedr. behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16.
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.:”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være personoplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Brugeroprettelse

Når du første gang logger ind på jobnet.dk med dit NemID eller MitID, henter jobnet.dk nogle oplysninger om dig, som behandles.

Jobnet.dk behandler dit CPR-nummer med henblik på en entydig identifikation af dig. Lovhjemmelen er forankret i databeskyttelseslovens § 11. De øvrige personoplysninger, der indhentes og behandles på Jobnet er nødvendig af hensyn til offentlig myndighedsudøvelse. Lovhjemmelen er forankret i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra b og j.

Cookies

Behandlingsgrundlaget for oplysninger indhentet med cookies er samtykke, som brugeren kan give i vores cookiebanner, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis brugeren siger ja til statistik-cookies i banneret, anonymiserer vi brugerens IP-adresse og gemmer den ikke.

Hvor henter jobnet.dk dine personoplysninger fra?

Jobnet.dk indhenter dine personoplysninger fra registre, der tilhører andre offentlige myndigheder.

Når du præsenteres for dine personoplysninger på jobnet.dk, er dine oplysninger bl.a. hentet via opslag i CPR-registeret, fra din kommune, eller arbejdsløshedskasse.

Oplysningerne bruges til at give dig den korrekte sagsbehandling og understøtte myndighedsudøvelsen for de deltagende myndigheder.

Hvilke personoplysninger behandler Jobnet.dk om dig?

Jobnet.dk har adgang til flere typer personoplysninger om dig. Nogle personoplysninger er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dataansvarlig for. Andre personoplysninger udstilles fra arbejdsløshedskassers eller andre myndigheders registreringer.

Når du logger ind med NemID/MitID og opretter din profil, indsamles disse personoplysninger fra CPR-registret:

 • Fødselsdag
 • Køn
 • Navn
 • Mellemnavn
 • Efternavn
 • Postadresse
 • C/O-adresse
 • Postnummer
 • By 
 • Land
 • Om din adresse er beskyttet
 • Status i CPR-registret

Følgende personoplysninger indtaster du selv:

 • Brugernavn
 • Adgangskode
 • Mobil-/telefonnummer
 • E-mail
 • Ønske om sms- og e-mail service
 • Joblogs


 • CV med følgende oplysninger
  • Stilling
  • Arbejdsplads
  • Arbejdsopgaver (fritekst)
  • Hvad blev jeg særligt god til (fritekst)
  • Ansættelsens startdato
  • Ansættelsens slutdato
  • Uddannelse
  • Skole/uddannelsessted
  • Beskrivelse af uddannelse (fritekst)
  • Uddannelse startdato
  • Uddannelse slutdato
  • Kursus
  • Beskrivelse af kursus (fritekst)
  • Kursus slutdato- år
  • Kursuslængde - dage
  • Certificeringer
  • Beskrivelse af certifikat (fritekst)
  • Certifikat - gyldighedstidspunkt (år)
  • Introduktion - lidt om mig (fritekst)
  • Kvalifikationer
  • Kørekort
  • Sprog
  • Niveau for sprog
  • It-erfaring
  • Niveau for it-erfaring
  • Derfor søger jeg jobbet - navn på virksomhed
  • Hvorfor søger jeg jobbet? (fritekst)
  • Frivilligt arbejde - funktion
  • Organisation for frivilligt arbejde 
  • Starttidspunkt for frivilligt arbejde
  • Sluttidspunkt for frivilligt arbejde
  • Arbejdsopgaver - Frivilligt arbejde (fritekst)
  • Hvilke særlige hensyn har jeg brug for i jobbet (fritekst)
  • Under "Jeg søger job som" angives hvilken stilling, du søger job som og ansættelsesbetingelser:
  • Stillingsbetegnelser for job du søger (”Jeg søger job som”)
  • Din uddannelse og erfaring med den/de pågældende stillingsbetegnelse(r)
  • Ønskede arbejdsvilkår
  • Fuldtid eller deltid
  • Ansættelsesform – Fast ansættelse – Tidsbegrænset ansættelse
 • Fravær som fx ferie eller sygemelding

Tilmelding som jobsøgende:

 • Såfremt du udfylder forberedelsesskemaet som dagpengemodtager indhentes følgende oplysninger fra forskelige registre:
  • Alder
  • Herkomst
  • Overførselsgrad på offentlig forsørgelse, ekskl. SU, de seneste 5 år
  • Dagpengegrad det seneste år
  • Lønindkomst det seneste år

Følgende oplysninger indtaster du selv i forberedelsesskemaet:

 • Din uddannelseslængde
 • Din fagretning
 • Din egen vurdering af hvor hurtigt du finder et nyt job
 • Grund til at du er ledig
 • Hvor længe du har vidst at du ville blive ledig
 • Jobsøgningsaktivitet
 • Din vurdering af jobmulighederne inden for din branche
 • Præferencer til job
 • Søgemetoder
 • Andre overvejelser vedrørende jobsøgning
 • Eventuel hindring for at du kan få et arbejde og i så fald uddybning heraf

Såfremt du udfylder forberedelsesskemaet for uddannelseshjælpsmodtagere/modtager af overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (med uddannelsespålæg) angiver du følgende oplysninger:

 • Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført
 • Har du lyst til at starte på en uddannelse af mindst 1 års varighed
 • Har du tidligere været glad for at gå i skole
 • Hvor vigtig tror du at en uddannelse er for dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet
 • Hvor ser du dig selv om 6 måneder
 • Synes du det er svært at vælge en uddannelse
 • Hvem spørger du til råds om uddannelse
 • Er der noget der gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse
 • Hvad ja, hvilke begrænsninger gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse
 • Har du tidligere startet på en uddannelse som du afbrød
 • Hvis ja, hvor mange gange har du afbrudt og hvad var den vigtigste grund til at du afbrød
 • Hvad var dit karaktergennemsnit i folkeskolen

Såfremt du som dagpengemodtager eller kontanthjælpsansøger udfylder forberedelsesskemaet og du er bosat i en af de otte kommuner - Aarhus, Vordingborg, Vallensbæk/Ishøj, Frederikshavn /Læsø, Aabenraa, Jammerbugt, Thisted, Horsens - der deltager i satspuljeprojektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2020-2022”, angiver du yderligere følgende oplysninger:

 • Selvvurderet helbredsproblem/funktionsnedsættelse
 • Helbredsproblemets/funktionsnedsættelsen betydning for mulighederne for at få et job.

Dine svar på forberedelsesskemaet gives videre til dit jobcenter og til din a-kasse.

Følgende registeroplysninger indsamles:

 • Køn
 • Alder
 • Uddannelse
 • Bopælskommune
 • Ydelsesgrundlag
 • Beskæftigelsesgrad
 • Virksomhedsrettede tilbud
 • Bevilling af kompenserende ordninger efterlov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?

På Jobnet.dk anvendes dine personoplysninger til forskelige formål til understøttelse af myndighedsudøvelsen og til at give dig den korrekte sagsbehandling i dit ledighedsforløb.

 • Brugeroprettelse
 • CV
 • Fastlæggelse af dine krav om ydelse- og beskæftigelsesindsats
 • Min Plan
 • Kontrakt efter integrationsloven
 • Min uddannelsesplan
 • Mine møder
 • Mine beskeder
 • Mit fravær
 • Min Joblog
 • Log om anden aktivitet
 • Booking af møder i jobcenteret og accept af jobcentrets indkaldelser til møder
 • Jobsøgning
 • Drift af jobnet.dk
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning)
 • Sagsbehandling
 • Tilsyn og kontrol med hjemmel i §§ 88 og 89 i lov om arbejdsløshedsforsikring og § 13a og 13d i lov om aktiv socialpolitik.
 • Analyser og undersøgelser, herunder spørgeskemaundersøgelser, med hjemmel i § 21 i lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen.
 • Dine personoplysninger videregives til STARs statistiske datavarehus, hvor de bruges til statistik, analyser og forskning på beskæftigelsesområdet.

Hvordan beskytter Jobnet.dk dine personoplysninger sikkert?

Jobnet.dk beskytter dine personoplysninger sikkert på følgende måde:

 • Jobnet.dk og de understøttende it-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem brug af sikkerhedsforanstaltninger såsom firewall, kryptering, adgangskontrol ved hjælp af NemID/MitID og NemLog-in med mere
 • Personoplysningerne hentes via sikre (krypterede) forbindelser og opbevares krypteret i it-systemet
 • Jobnet.dk følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud, med det formål at få Jobnet.dk genetableret hurtigst muligt
 • I tilfælde af sikkerhedsbrud på Jobnet, og så vidt det har konsekvenser for dig, bliver du underrettet uden unødige forsinkelser.

Hvem kan se dine personoplysninger?

På Jobnet.dk

 • Sagsbehandlere tilknyttet dit Jobcenter har adgang til at se dine personoplysninger på Jobnet.dk. Din sagsbehandler har kun adgang til at se dine oplysninger og kan således ikke rette i dem på Jobnet.dk.
 • Sagsbehandlere tilknyttet den a-kasse du er medlem af, kan se dine personoplysninger på Jobnet.dk, Adgangen giver kun mulighed for at se oplysninger og ikke rette i dem. Der gives kun adgang for sagsbehandleren, når du er tilmeldt som dagpengemodtagere eller dimittend. Oplysninger på Jobnet, som ikke er relevant for a-kassens administration af dagpengereglerne, vil også være skjult for sagsbehandleren, fx oplysninger under historik, eller visse oplysninger som vedr. perioder som ikke-dagpengemodtager
 • Jobnetsupporten har adgang til dine oplysninger på Jobnet.dk, når du skriftligt eller telefonisk kontakter dem for at få hjælp og giver samtykke til, at de må se dine oplysninger på Jobnet. Jobnetsupporten skal indskrive, at de har modtaget samtykke fra dig, før de tilgår din profil på Jobnet. Du kan til en hver tid henvende dig til Jobnetsupporten, hvis du gerne vil have oplyst i hvilken situation, du har afgivet samtykke for en konkret adgang.

Du kan under 'Historik' se, hvornår og hvem der har været logget på din Jobnet profil de seneste 3 måneder.

 • Arbejdsgivere kan i forbindelse med rekruttering af medarbejdere søge i alle CV’er på Jobnet.dk, som er tilgængelige for søgning.

I sagsbehandlingssystemerne

Oplysningerne er i vid udstrækning også tilgængelige i Jobnetsupportens, kommunernes, jobcentrenes og a-kassernes egne fagsystemer.

Dine oplysninger i Jobnet.dk videregives således til Jobnetsupporten, din sagsbehandler i kommunen, jobcenteret eller arbejdsløshedskassen i det omfang, det er fastsat i loven. Oplysningerne videregives for at sikre en korrekt sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Behandlingsgrundlaget for videregivelse er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og 9, stk. 2, litra b, f og g, og §§ 33 og 34 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

 • Jobcentrene har adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet.dk om egne borgere. Arbejdsløshedskasserne har adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet.dk om egne medlemmer. 
 • Jobcentrene kan søge i CV’er på Jobnet.dk på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser i forbindelse med jobformidling og anden virksomhedsrettet indsats. Jobcentrene og arbejdsløshedskasserne har adgang til nødvendige formidlingsrelevante oplysninger på tværs af kommunegrænser. 
 • Jobnetsupporten har adgang til oplysninger for alle borgere på Jobnet for at kunne yde konkret og god brugersupport.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Statistik

På Jobnet.dk indsamles der også oplysninger om brugeradfærd. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt til statistikformål og forbedring af brugervenlighed på Jobnet. Oplysninger indsamles på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen server. Oplysningerne indsamles på internetudbyderens IP-adresse niveau, men de sidste 9 cifre erstattes med en ID-nøgle, så IP-adressen ikke kan identificeres ud fra gemte data. Brugerstatistikdata bliver ikke delt med andre, heller ikke 3. parts leverandører.

På Jobnet.dk indsamles der også oplysninger om brugeradfærd. Disse oplysninger bliver anonymiseret. Oplysningerne indsamles på internetudbyderens IP-adresse niveau, men de sidste 9 cifre slettes.

Alle personoplysninger, der registreres på Jobnet.dk og indberettes af kommuner og arbejdsløshedskasser anvendes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske varehus. Oplysningerne bruges til statistiske, videnskabelige og historiske formål. Grundlaget for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1.

Styrelsen har lov til at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, universiteter, forskningsinstitutioner samt private organisationer til forskning, statistik eller et analyseformål, når der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag. I nogle tilfælde er styrelsen forpligtet til at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder, når det er nødvendigt for myndighedens virksomhed. Grundlaget for videregivelsen er i disse tilfælde databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f.

Samarbejdsprojekt mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Forskningsenheden på Københavns Universitet

Som led i et forskningsprojekt med Københavns Universitet om udvikling af viden om jobsøgning indsamles udvalgte datapunkter på Jobnet. De indsamlede data anvendes udelukkende til forskning og statistik. Oplysninger indsamles fra juni 2021, og efter en 2-årig periode vil styrelsen sammen med Forskningsenheden evaluere nødvendigheden af data, hvorefter der er mulighed for at projektet forlænges.

Der opsamles almindelige, ikke-følsomme personoplysninger:

 • Brugen af Jobnet.dk (log på/log af) herunder brug af udvalgte sider:
  • ”Dagpengetællere” på Min Side (for dagpengemodtagere)
  • ”225-timers reglen” (primært jobparate kontanthjælpsmodtagere)
  • Tællere for supplerende dagpenge” (dagpengemodtagere) herunder bl.a. ”Find job” via visualiseringsredskabet.
  • Brug af huskeservicefunktion (dvs. sms/e-mail service) på Jobnet.dk
  • Genererede ”Informationskort” på forsiden og brugen heraf herunder bl.a. ”Find job”
  • Jobsøgning i ”Find job”
  • Brug af jobannoncer herunder bl.a. ”Gem job” (tidligere benævnt ”Favoritjob”)
  • Berigelse af Joblog med branchekode i de tilfælde, det er muligt
  • Det registreres, at en virksomhed åbner et cv fra Jobnet i Jobnet for Arbejdsgivere, dvs. hvornår det er sket og hvilket cv, det drejer sig om samt hvilken virksomhed, det drejer sig om.

STAR indsamler ovenstående oplysninger om dig, når du bruger Jobnet.dk. Data indsamles via logning med hjemmel i Lov om organiseringaf beskæftigelsesindsatsen og ikke via cookies og reglerne i cookiebekendtgørelsen.

Indsamling og anvendelse af data har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, samt §§ 32, stk. 1 og 33 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Dine data bliver pseudonymiseret før de anvendes til forskning og statistik.

Du kan læse mere om forskningsprojektet på STAR.dk.

Dine CV-oplysninger

Flere af jobcentrets målgrupper har pligt til at registrere CV-oplysninger på Jobnet og til at lade CV-oplysningerne være søgbare for arbejdsgivere og sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser. Det er for nogle målgrupper en betingelse for at modtage dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller ledighedsydelse.

Hvis du ikke har været logget på Jobnet i 12 uger gøres dit CV ikke-søgbart. Hvis du har oplyst en mailadresse under dine kontaktoplysninger på Jobnet, sender vi dig en mail, hvis du ikke har været logget på Jobnet i 10 uger således, at du har mulighed for at logge på Jobnet for derved at holde dit CV søgbart.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Når din profil på Jobnet.dk har været inaktiv i 18 1/2 måned, slettes dine profiloplysninger. Hvis du har oplyst en e-mailadresse under dine kontaktoplysninger, fremsender vi en mail 2 uger før dine oplysninger slettes, så du har mulighed for at logge på Jobnet og holde dine oplysninger aktive.

I øvrigt slettes dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål til behandlingen. Det konkrete tidspunkt afhænger af reglerne i beskæftigelseslovgivningen. Enkelte oplysninger kan få betydning for din sagsbehandling på længere sigt, og så sletter vi dem først, når de ikke længere kan få en betydning. Andre oplysninger har kun relevans i en kort periode, og så sletter vi dem hurtigere.

For de personoplysninger, der anvendes til statistik-, analyse- og forskningsformål, anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dine personoplysninger i en periode i op til 30 år.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuelle afgørelser.

Har du spørgsmål til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 72 21 74 00 eller via star@star.dk.


Bemærk venligst, CPR-nummer er et fortrolig oplysning. Styrelsen må derfor kun modtage denne oplysninger via en krypteret kanal, dvs. Digital Post via borger.dk eller via e-Boks.dk. Når du sender via disse to kanaler kommunikerer du via dit CPR-nummer, og derfor vil styrelsen automatisk modtage denne oplysning så snart du skriver til styrelsens hovedpostkasse.


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Hvis du vil klage over STARs behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet via Datatilsynets hjemmeside.