Politik om persondata

Privatlivspolitik for Jobnet.dk

Sidst opdateret: 10. september 2018

På Jobnet.dk indsamler og behandler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig en række personoplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden. I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72 A
2300 København S
Telefon: 72 21 74 00
databeskyttelse@star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Som registreret har du også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO).

Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedr. behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16.
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, att.:”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være personoplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Brugeroprettelse

Når du første gang logger ind på jobnet.dk med dit NemID henter jobnet.dk og behandler nogle personoplysninger om dig.

Det er ikke et krav, at du giver samtykke til behandlingen. Jobnet.dk behandler dit CPR-nummer med lovhjemmel i databeskyttelseslovens § 11 om entydig identifikation.

De øvrige personoplysninger, der indhentes, behandles med lovhjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2 litra b, f og g.

Hvor henter jobnet.dk dine personoplysninger fra?

Jobnet.dk indhenter dine personoplysninger fra andre registre, der tilhører andre offentlige myndigheder.

Når du præsenteres for dine personoplysninger på jobnet.dk, er dine oplysninger bl.a. hentet via opslag i CPR-registeret, fra din kommune, eller arbejdsløshedskasse.

Oplysningerne bruges til at give dig den korrekte sagsbehandling og understøtte myndighedsudøvelsen for de deltagende myndigheder.

Hvilke personoplysninger behandler jobnet.dk om dig?

Jobnet.dk har adgang til flere typer personoplysninger om dig. Nogle per-sonoplysninger er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dataansvarlig for. Andre personoplysninger udstilles fra andre myndigheders registreringer.

Når du logger ind med NemID og opretter din profil, indsamles disse personoplysninger fra CPR-registret:

 • Fødselsdag
 • Køn
 • Navn
 • Mellemnavn
 • Efternavn
 • Postadresse
 • C/O-adresse
 • Postnummer
 • By 
 • Land
 • Om din adresse er beskyttet
 • Status i CPR-registret

Følgende personoplysninger indtaster du selv:

 • Brugernavn
 • Adgangskode
 • Mobil-/telefonnummer
 • E-mail
 • Ønske om sms- og e-mail service
 • Joblogs
 • CV med følgende oplysninger
  • Uddannelser, kurser og certifikater
  • Uddannelse
  • Uddannelsessted
  • Beskrivelse af uddannelse (fritekst)
  • Uddannelse startdato
  • Uddannelse slutdato
  • Kursus
  • Skole/uddannelsessted
  • Beskrivelse af kursus (fritekst)
  • Kursus startdato
  • Kursus slutdato
  • Kursuslængde
  • Certifikat
  • Beskrivelse af certifikat (fritekst)
  • Certifikatkursus startdato
  • Certifikatkursus slutdato
  • Certifikat udstedt af erhvervserfaring
  • Arbejdsgiver
  • Stilling
  • Arbejdsopgaver (fritekst)
  • Ansættelsens startdato
  • Ansættelsens slutdato
  • Anden erfaring 
  • Hvor
  • Arbejdsopgaver (fritekst)
  • Startdato
  • Slutdato
  • Personlig beskrivelse (fritekstfelt)
  • Faglige kvalifikationer
  • Kørekort oplysninger
  • Sprogfærdigheder
  • Job, du søger
  • Stillingsbetegnelse
  • Hvis du er uddannet inden for stillingsområdet
  • Hvis du har erhvervserfaring inden for stillingsområdet
  • Ønskede arbejdsvilkår
  • Fuldtid eller deltid
  • Ansættelsesform – Fast ansættelse – Tidsbegrænset ansættelse
 • Fravær som fx ferie eller sygemelding
 • Tilmelding som jobsøgende

Såfremt du udfylder forberedelsesskemaet indhentes følgende oplysninger fra forskelige registre:

 • Alder - register CPR
 • Herkomst - register CPR
 • Overførselsgrad på offentlig forsørgelse, ekskl. SU, de seneste 5 år register - KMD aktiv, Herning data, DFDG, RAM, FLEUR.
 • Dagpengegrad det seneste år - register DFDG, RAM, FLEUR.
 • Lønindkomst det seneste år - register SKAT

Følgende oplysninger indtaster du selv i forberedelsesskemaet:

 • Din uddannelseslængde
 • Din fagretning
 • Din egen vurdering af hvor hurtigt du finder et nyt job
 • Grund til at du er ledig
 • Hvor længe du har vidst at du ville blive ledig
 • Jobsøgningsaktivitet
 • Din vurdering af jobmulighederne indenfor din branche
 • Præferencer til job
 • Søgemetoder
 • Andre overvejelser vedrørende jobsøgning
 • Eventuel hindring for at du kan få et arbejde og i så fald uddybning heraf. 

Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?

På Jobnet.dk anvendes dine personoplysninger til forskelige formål til understøttelse af myndighedsudøvelsen og til at give dig den korrekte sagsbehandling i dit ledighedsforløb.

 • Brugeroprettelse
 • Fastlæggelse af dine krav om ydelse- og beskæftigelsesindsats
 • Min Plan
 • Integrationskontrakt
 • Min uddannelsesplan
 • Mine møder
 • Mine beskeder
 • Mit fravær
 • Min Joblog
 • Log om anden aktivitet
 • Booking af møder i jobcenteret og accept af jobcentrets indkaldelser til møder
 • Jobsøgning
 • Drift af jobnet.dk
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesfor-ordning)
 • Sagsbehandling.

Hvordan håndterer jobnet.dk dine personoplysninger sikkert?

Jobnet.dk beskytter dine personoplysninger sikkert på følgende måde:

 • Jobnet.dk og de tilhørende it-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. brug af firewall, kryptering og NemID login
 • Personoplysningerne hentes og opbevares via sikre (krypterede) forbindelse
 • Jobnet.dk følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud, med det formål at få Jobnet.dk genetableret hurtigst muligt
 • I tilfælde af sikkerhedsbrud, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, bliver man som impliceret borger underrettet så hurtigt som muligt, uden unødig forsinkelser.

Hvem kan se mine personoplysninger?

Det er kun dig, der kan se de personoplysninger, der ligger på dine sider i Jobnet.dk.

Oplysningerne er i vid udstrækning også tilgængelige i kommunernes, jobcentrenes og a-kassernes egne fagsystemer.

Dine oplysninger i Jobnet.dk videregives således til din sagsbehandler i kommunen, jobcenteret eller arbejdsløshedskassen i det omfang, det er fastsat i loven. Oplysningerne videregives for at sikre en korrekt sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Behandlingsgrundlaget for videregivelse er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og 9, stk. 2, litra b, f og g, og §§ 33 og 34 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

 • Jobcentrene har adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet.dk om egne borgere. Arbejdsløshedskasserne har adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet.dk om egne medlemmer.
 • Jobcentrene og andre aktører kan søge i cv’er på Jobnet.dk på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser i forbindelse med jobformidling og anden virksomhedsrettet indsats. Jobcentrene og arbejdsløshedskasserne har adgang til nødvendige formidlingsrelevante oplysninger på tværs af kommunegrænser.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Statistik

På Jobnet.dk indsamles der også oplysninger om brugeradfærd. Disse oplysninger bliver anonymiseret. Oplysningerne indsamles på internetudbyderens IP-adresse niveau, men de sidste 3 cifre slettes.

Alle personoplysninger, der registreres på Jobnet.dk og indberettes af kommuner og arbejdsløshedskasser anvendes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske varehus. Oplysningerne bruges til statistiske, videnskabelige og historiske formål. Grundlaget for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Når din profil på Jobnet.dk har været inaktiv i 1 år og 6 måneder slettes dit CV.

I øvrigt slettes dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål til behandlingen. Det konkrete tidspunkt afhænger af reglerne i beskæftigelseslovgivningen.

For de personoplysninger der anvendes til statistik-, analyse- og forskningsformål, anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dine personoplysninger i en periode i op til 30 år.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuelle afgørelser.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.