Får du arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller dimittend - og er syg?

Hvis du bliver syg, skal du på din første sygedag melde dig syg til din a-kasse. Det kan du gøre via Jobnet.dk via menupunktet 'Meld syg/rask' under menuen 'Planer og aftaler'.
Hvis du er i praktik, i gang med jobrettet uddannelse eller går på kursus, skal du også melde dig syg på dit praktiksted / på uddannelsesstedet / på kurset – på din første sygedag. 

Er du i løntilskud, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. 

Når du er syg, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor bliver du afmeldt som ledig hos jobcentret.

Vil du søge om sygedagpenge?

Hvis du modtager dagpenge fortsætter du som udgangspunkt på denne ydelse de første 14 dage af dit sygefravær. 
Er du syg mere end 14 dage, kan du søge sygedagpenge hos din kommune. Det sker ved, at din a-kasse melder dit sygefravær til kommunen. Herefter får du et brev fra kommunen om, hvad du skal gøre for at søge om sygedagpenge. Du modtager brevet i din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post.

Vær opmærksom på, at du får en svarfrist, som du skal overholde. Har du ikke fået brev fra din kommunen inden for 10 dage, skal du kontakte ydelseskontoret i din kommune for at søge om sygedagpenge. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din a-kasse. 

Hvis du modtager supplerende dagpenge, kan du ikke modtage dagpenge fra din a-kasse under sygdom. I stedet får kommunen besked om din sygemelding, og sender dig et brev og blanketten Anmodning om sygedagpenge. Udfyld blanketten med oplysninger om din sygdom, og send den retur til kommunen inden tidsfristens udløb. Har du ikke fået brev fra din kommunen inden for 10 dage, skal du kontakte ydelseskontoret i din kommune for at søge om sygedagpenge. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din a-kasse. 

Du kan læse om dit forløb som sygedagpengemodtager på
Ledig og sygemeldt – dit forløb 
Du kan læse om reglerne for sygedagpenge hos star.dk
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/sygedagpengeopfoelgning/

Husk, at du skal melde dig rask på jobnet.dk, når du er rask igen.

God bedring