CV-oplysninger på Jobnet

Er du ledig, skal du udfylde dine CV-oplysninger på Jobnet.

Søgbarhed

Søgbarhed angiver, hvorvidt dit CV er søgbart for arbejdsgivere, og der gælder forskellige regler afhængig af, hvilken målgruppe du er i.

Er du fx dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager skal dit CV være søgbart for arbejdsgivere. For ledige, der skal have et søgbart CV, bliver CV'et automatisk søgbart, når du har udfyldt de obligatoriske felter - uddannelse, arbejdserfaring, kontaktoplysninger, "jeg søger job som" og ansættelsesbetingelser.

For ledige, der ikke har krav om et søgbart CV, skal det aftales med jobcentret, hvornår CV'et skal gøres søgbart. Du kan gøre dit CV søgbart ved at klikke på linket 'Gør mit CV søgbart' i feltet 'CV Status' i højre side på siden 'CV-oplysninger'. Kontakt dit jobcenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit CV skal være søgbart. Du kan altid fjerne søgbarhed igen, ved at klikke samme sted på "Gør CV ikke søgbart".

Dit CV bliver automatisk sat ikke søgbart i følgende situationer:

  • Hvis dit jobcenter registrerer, at du i en periode ikke har krav om at have et søgbart CV - fx hvis du bliver sygemeldt. Dit CV bliver automatisk søgbart, når perioden for fritagelse ophører.
  • Hvis du afmelder dig som ledig.
  • Hvis din sag i jobcentret bliver afsluttet.
Når du har et søgbart CV på Jobnet, er dine kontaktoplysninger synlige for arbejdsgivere. Hvis du ønsker at skjule visse af dine oplysninger, kan du gøre dette i afsnittet 'Kontaktinformationer'. Du kan også skjule navn på en tidligere arbejdsgiver i afsnittet 'Arbejdserfaring'. Du skal dog altid som minimum have enten en synlig e-mailadresse eller telefonnummer for at kunne have et søgbart CV. 

CV-status

Hvis du har krav om et søgbart CV og er fx dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager, vil du i højre side under CV-status se en status på dit CV. Når du udfylder dit CV, vil status være "Påbegyndt".

Når du har udfyldt minimumskravene til søgbarhed ændres status til 'Klar til godkendelse. Det angiver, at din sagsbehandler i a-kassen eller jobcentret skal godkende, at dit CV er fyldestgørende. Godkender din sagsbehandler dit CV. vil din CV-status ændre sig til "CV-godkendt". Såfremt dit CV ikke bliver godkendt, ændrer status sig til "CV ikke godkendt", og din sagsbehandler vil informere dig mere om hvad, der skal ændres eller tilføjes i dit CV.

Instruktionsvideo til CV'et

I følgende video bliver du introduceret til, hvordan CV'et skal udfyldes, og hvad der er gældende i forhold til søgbarhed mv.