Opholds- og arbejdstilladelse

EU/EØS-landene

I EU er der fri bevægelighed for arbejdstagere. Det betyder, at du kan tage job i ethvert andet EU-land, i EØS-landende (Norge, Island og Lichtenstein) samt i Schweiz.
Læs mere om 'Fri bevægelighed – EU-borgere'

Working Holiday 

Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea. Working Holiday-aftalerne betyder, at danske statsborgere mellem 18 og 30 år kan få tilladelse til at indrejse og opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land. Du skal derfor stadig orientere dig om visum- og indrejseregler i det land, du gerne vil rejse til. Hvis du overvejer en arbejdsferie i et af ovennævnte lande, er den bedste start at kontakte det pågældende lands ambassade. 

Øvrige lande 

Ønsker du at arbejde i et land uden for Norden eller EU/EØS skal du som udgangspunkt søge om visum og om arbejds- og opholdstilladelse. Det er en god idé at kontakte enten Udenrigsministeriet, den danske ambassade i det pågældende land eller landets ambassade i Danmark.