Kurser

Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

Får du uddannelseshjælp og er vurderet uddannelsesparat, kan du tale med din sagsbehandler om at få kurser, som kvalificerer til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Får du kontanthjælp og er vurderet aktivitetsparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din Min plan. Det kan for eksempel være AMU-kurser. Det vil sige korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du godt vil have. Se AMU-kurserne på UddannelsesGuiden.

Får du dagpenge

Som udgangspunkt har du ret til at deltage i kurser – under forskellige regler og betingelser. Men du skal altid tjekke med din a-kasse.
Du kan se mere om betingelserne på UddannelseGuiden og på din a-kasses hjemmeside.

6-ugers jobrettet uddannelse – hvis du får dagpenge

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Og de skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at deltage og godkende din ansøgning, før du kan starte. 

Hvis du skal starte på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du huske at give dit jobcenter besked i god tid, så de kan betale uddannelsesafgiften.