Hvilken uddannelse?


Figen her ridser kort op, hvilke veje du kan gå, når du vil uddanne dig.
Uddannelse kan deles op i ungdomsuddannelse og voksenuddannelse.

Ungdomsuddannelse går i to retninger – studieforberedende ungdomsuddannelse og erhvervsrettet ungdomsuddannelse:

En studieforberedende uddannelse  (gymnasier / hf) giver dig adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.
En erhvervsrettet uddannelse blander praktik og teori. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser for unge, og du kan for eksempel vælge at blive håndværker, wellnessassistent, frisør, pædagog, sælger, landmand, SOSU-assistent, lokomotivfører m.m.

Voksenuddannelse er delt op i almen uddannelse og erhvervsrettet uddannelse:

Almen voksenuddannelse kan du læse på flere niveauer – du kan læse fag, der svarer til folkeskolens afsluttende klasser, og du kan læse fag på gymnasieniveau.
Erhvervsrettet voksenuddannelse dækker bredt og kan tilrettelægges individuelt, så den passer til og supplerer dine kompetencer.
Få et fint visuelt overblik over uddannelsessystemet og en kort, let tilgængelig introduktion til forskellige studieretninger på UddannelsesGuiden