Jobcenter Hedensted

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 
I Jobcenter Hedensted sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borger og virksomheder. Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og gennem en individuel vurdering sikre borgeren den korteste vej til job. 

Telefontid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00.

Åbningstid: 
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00.

Vision for jobcentret:

  • I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job 
  • I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på kort og lang sigt 
  • Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked 

Strategiske mål for jobcentret:

  • Ved en tæt dialog med virksomhederne medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse 
  • Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder 
  • Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere ud fra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation, rådighed og den indsats, som skal iværksættes 
  • Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job 
  • Høj grad af samarbejde med alle aktør på hele arbejdsmarkedet  
  • Nærhedsprincippet bevares

 Kommunens hjemmeside

Hedensted kommune