Jobcenter Skive

Jobcenter Skive varetager kommunens beskæftigelsesrettede indsats for ledige og sygemeldte borgere. Derudover har jobcenterets virksomhedsservice et tæt samarbejde med egnens virksomheder om fastholdelse og rekruttering.

Jobcenter Skives målsætning er:

  • at medvirke til, virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for
  • at forebygge og afhjælpe ledighed blandt borgerne
  • at hjælpe borgere til hurtigst muligt at opnå så høj en grad af selvforsørgelse som muligt

Jobcenter Skive har en tidlig og aktiv indsats for alle målgrupper.

Organisation

Jobcenterchef/arbejdsmarkedschef: Dorthe Hamrum

Jobcenterets afdelinger:

Du finder jobcenteret:

  • På Viborgvej 7 – Job & Uddannelse
  • På Norgesvej 4 - Job & Kompetence samt Virksomhedsservice
  • På Skive Rådhus, Torvegade 10 – Job & Sygdom