Jobcenter Samsø

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 
Jobcenter Samsø varetager følgende jobcenteropgaver på øen: 

  • Beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere og for udsatte unge under 18 år, der har særlige behov for indsats. 
  • Revalideringsindsatsen. 
  • Fleks- og skånejob. 
  • Den beskæftigelsesrettede del af sygedagpengeindsatsen samt opfølgning på Barselsdagpenge. 
  • Den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen efter lov om integration af udlændinge i Danmark Virksomhedskontakten 

Telefontid:
Mandag-fredag 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12-00 og 15.00-17.00 

Åbningstid: 
Mandag-fredag 10.00-12.00


Det skal bemærkes at jobcenterafdelingen på Samsø ikke skal varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne opgave forbliver i Samsø Kommunes Skoleforvaltning. 

Kommunens hjemmeside: 
Samsø kommune