Start uddannelse

SU 

Her kan du søge SU og læse mere om reglerne for SU 
http://www.su.dk/forside

Få en introduktion til SU – kan du få SU, hvad kan du få, hvor længe kan du få SU etc. 
http://www.su.dk/satser/

Studiebolig

Hvilken type bolig kan du få – og hvordan griber du det an? Få gode råd, når du skal finde et sted at bo under dine studier. https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse/om-finde-en-bolig

Så meget må du tjene 

Tjek hvad du må tjene, mens du får SU 
http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/

Transport 

Som studerende kan du i nogle tilfælde få rabat på transport, se mere her: 
http://www.ungdomskort.dk//

Find den letteste vej til studiet med offentlig transport: 
http://www.rejseplanen.dk/

eller i bil/cykel til fods her: 
http://map.krak.dk//

Hvis du har brug for yderligere hjælp

E-vejledning 

Ring eller chat med e-vejledere, hvis du har spørgsmål om uddannelse. 
https://www.ug.dk/evejledning

Studievalg 

Find dit studievalgscenter. Og få hjælp til at vælge en videregående uddannelse. 
https://www.ug.dk/studievalg

UU-centre 

For dig under 25 år. Find dit lokale UU-center og få hjælp til at vælge en ungdomsuddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/ungdommens-uddannelsesvejledning

VEU-center 

Få rådgivning, når du skal vælge voksen- og efteruddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/efteruddannelse/veu-centrene-en-indgang-til-kurser-og-efteruddannelse