Hvor vil du tage din uddannelse?

UG

Adresser, ansøgningsfrister og meget andet – find det her for alle danske uddannelsessteder.

Vær opmærksom på, at du skal skrive navnet på uddannelsen – hvis du vil være tømrer, skal du altså skrive ‘træfagenes byggeuddannelse’ i søgefeltet. Alternativt kan du bruge fanebladet ‘Job’, og så skrive ‘tømrer’ og tjekke, hvilken uddannelsen du skal have for at blive tømrer. 
https://www.ug.dk/alfabetisk/institutioner/

Hjælp til at søge ind på en uddannelse

Optagelse.dk

Søg optagelse – online. 
http://www.optagelse.dk/

Optagelse til de gymnasiale uddannelser

Se hvilke regler, der gælder, når du vil søge optagelse på gymnasiet eller
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

Igang med en erhvervsuddannelse:

Se de tre veje, du kan gå, når du vil tage en erhvervsuddannelse. 
https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside

Sådan søger du praktikplads

Se mere om, hvordan du søger en praktikplads. 
https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/saadan-soeger-du-praktikplads

Optagelse på videregående uddannelser

Tjek adgangskrav, ansøgningsfrister, dispensationsmuligheder m.m., når du skal læse videre. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser

Hvis du har brug for yderligere hjælp

E-vejledning 

Ring eller chat med e-vejledere, hvis du har spørgsmål om uddannelse. 
https://www.ug.dk/evejledning

Studievalg 

Find dit studievalgscenter. Og få hjælp til at vælge en videregående uddannelse. 
https://www.ug.dk/studievalg

UU-centre 

For dig under 25 år. Find dit lokale UU-center og få hjælp til at vælge en ungdomsuddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/ungdommens-uddannelsesvejledning

VEU-center 

Få rådgivning, når du skal vælge voksen- og efteruddannelse. 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/efteruddannelse/veu-centrene-en-indgang-til-kurser-og-efteruddannelse