Jobcenter Langeland

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 

Jobcenter Langeland servicerer virksomhederne i forhold til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. For borgerne sikrer jobcentrets tilbud, at den enkelte får relevante tilbud om job blandt andet via jobnet.dk, samt vejledning om jobsøgning. For sygmeldte tilbyder jobcentret samtaler med en jobrådgiver, der vejleder om mulighederne for den enkelte sygmeldte.

OBS! Vi sender digital post!

Er du e-Boks-bruger, skal du sikre dig, at du er tilmeldt Digital Post fra det offentlige – e-Boks og Digital Post er nemlig ikke det samme, selvom postkasserne ligner hinanden til forveksling. Er du usikker på, om du er tilmeldt Digital Post, kan du selv tjekke det på borger.dk.

Har du oprettet digital post på borger.dk eller e-boks, så er du forpligtiget til at tjekke din digitale postkasse, ligesom din fysiske postkasse ved din bopæl.
Det kan være en fordel, at tilmelde sig sms- eller e-mailservice, som giver dig besked, når du har ny Digital Post.


Kommunens hjemmeside: 
Langeland kommune