Jobcenter Vejen

Hvad kan du brug dit jobcenter til:

  • Formidler ordinære og støttede job
  • Iværksætter arbejdsmarkedsrettede tilbud
  • Rådgiver om retten til revalideringsstøtte og fleks-/skånejob
  • Vejledning af job- og uddannelsessøgende
  • Integration/udlændinge - danskuddannelse
  • Eures
  • Mentorordning
  • Personlig assistance til handicappede i Erhverv
  • Tilskud til udgifter til hjælpemidler

Yderligere under "ordforklaring"

Telefontid:
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16:30
Fredag 8.00-12.30

Åbningstid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00

Vil du starte på en ny erhvervsuddannelse, opkvalificere dine kompetencer eller vide mere om dine muligheder inden for videreuddannelse?
Du har mulighed for vejledning ved vores uddannelsesambassadører.
Kontakt uddannelsesambassadør Simone Lam på tlf. 21 75 08 83 eller uddannelsesambassadør Pernille Lauridsen Vase på tlf. 30 45 34 98 og aftale en tid for samtale

Har du brug for afklaring af dine færdigheder i dansk og matematik? Vil du vide mere om dine muligheder for undervisning?
Er din virksomhed interesseret i at styrke medarbejdernes basale færdigheder via undervisning i dansk, matematik eller ordblindeundervisning?
Kontakt læse-, skrive- og regneambassadør Lisbeth Nicolaisen på tlf. 23 37 53 90 og aftal tid for en samtale.

BEMÆRK:
Der forefindes PC'er i Jobcentret, som kan benyttes ved til- og afmelding samt job- og uddannelsessøgning.

Feriekalender 2021

Vejen Kommune