Jobcenter Nyborg

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 

  • Sikre at virksomhederne får en kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området 
  • Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage i ordinær beskæftigelse 
  • Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet 
  • Sikre fastholdelsen på arbejdsmarkedet af borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom 
  • Sikre afklaring til fleksjob og førtidspension

Telefontid:
Mandag - onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 13.00

For at kontakte jobcenteret kan du ringe til kommunens omstilling på tlf: 6333 7000

Åbningstid: 
Mandag - Onsdag 09.00 -15.00
Torsdag 09.00 - 16.30 
Fredag 09.00 - 13.00

Kommunens hjemmeside: 

Nyborg kommune