Ungdomsuddannelse

Når du har afsluttet folkeskolen og har besluttet, at du vil tage en uddannelse, kan du vælge at tage en studieforberedende ungdomsuddannelse, som for eksempel at gå på gymnasiet, som forberedelse til at tage en videregående uddannelse. 

Du kan også vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, som blander praktik og teori. Du kan for eksempel vælge at komme i mesterlære som elektriker, tømrer eller lignende. Du kan vælge at søge ind som politielev, at blive bagerlærling – eller du kan vælge en af de andre mere end 100 erhvervsrettede uddannelser for unge.

Studieforberedende ungdomsuddannelse

Når man snakker om studieforberedende ungdomsuddannelser, er det typisk gymnasiet og hf, man mener – og det ses typisk som forberedelse til, at du bagefter kan tage en videregående uddannelse. Du kan gå forskellige veje, når du vælger din studieforberedende ungdomsuddannelse:

 • Hvis du vil have et bredt udvalg af fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde, kan du vælge at tage studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf) eller international baccalaureate (IB), som er en international gymnasieuddannelse med undervisning på engelsk, fransk eller tysk.
 • Vil du have erhvervsrettede og sproglige fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi, kan du vælge at tage højere handelseksamen (hhx). 
 • Hvis din interesse er teknologiske og naturvidenskabelige fag, kan du vælge at tage højere teknisk eksamen (htx).
  Hvis du allerede har en idé om, hvilken type videregående uddannelse, du godt vil læse bagefter, er det en god idé at tjekke med dette studie, om du med fordel kan prioritere en bestemt gymnasieuddannelse.

Hvis du vil have mere inspiration

UddannelsesGuiden
Her kan du få inspiration, når du skal vælge en af de forskellige gymnasieuddannelser. Og du kan se video med gymnasieelever, der fortæller om de retninger, de hver især har valgt.
Adgangskortet
Tjek hvilke fag du bør vælge på gymnasiet – så du er sikker på, at du opfylder kravene, når du bagefter skal søge ind på dit favoritstudie.
Uddannelsesvælgeren
Med udgangspunkt i dine interesser, får du her inspiration, når du skal vælge ungdomsuddannelse.

Erhvervsrettet ungdomsuddannelse

Hvis du vil lære et bestemt fag, skal du vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Det betyder, at du kommer til at gå i skole en del af tiden, og at du arbejder som lærling / elev på en arbejdsplads en del af tiden. Med en erhvervsrettet ungdomsuddannelse er du klar til et job, så snart du er færdig med din uddannelse. Men i nogle tilfælde kan du også vælge at uddanne dig videre.

Der er forskellige typer erhvervsrettede uddannelser, du kan tage:

Erhvervsuddannelser (EUD) – delt ind i 12 hovedområder:

 • Bil, fly og andre transportmidler
 • Bygge og anlæg
 • Bygnings- og brugerservice
 • Dyr, planter og natur
 • Krop og stil
 • Mad til mennesker
 • Medieproduktion
 • Merkantil
 • Produktion og udvikling
 • Strøm, styring og it
 • Sundhed, omsorg og pædagogik
 • Transport og logistik
 • Erhvervsuddannelse kombineret med gymnasiefag ( EUX) – så får du både en faglig uddannelse plus adgang til en videregående uddannelse.
 • Social- og sundhedsuddannelser (SOSU-uddannelser) – med mulighed for senere at læse til for eksempel sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver og pædagog.
 • Andre ungdomsuddannelser – du kan også vælge at blive faglært landmand eller skibsassistent.

Hvis du vil have mere inspiration

Uddannelsesvælgeren
Med udgangspunkt i dine interesser, får du her inspiration, når du skal vælge ungdomsuddannelse. 
EUD-Nøglen
Hvor kan jeg tage min uddannelse – og svar på andre spørgsmål om erhvervsuddannelser. 
Praktikpladsen
Hvis du vil søge en praktikplads, kan du gøre det online.
copenhagenskills
Folkeskolen - og hvad så? Få inspiration til hvilken uddannelse, du kan tage.
JobCity
Her møder du forskellige arbejdspladser og får et indblik i, hvad du skal have af uddannelse og personlige kompetencer for at få et job på disse arbejdspladser.
Jobkompasset
Giver dig mulighed for at pege på dine interesser – og så se hvilke job og uddannelser, der ligger inden for dine interesseområder.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser
Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.