Jobcenter Vejen

Hvad kan du bruge dit jobcenter til: 

 • Formidler ordinære og støttede job
 • Understøtter virksomheder i at rekruttere arbejdskraft
 • Betjener sygedagpengemodtagere
 • Rådgiver virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, herunder arbejdsfastholdelse
 • Betjener ledige på kontanthjælp, ledighedsydelse og dagpenge
 • Iværksætter arbejdsmarkedsrettede tilbud
 • Rådgiver omkring retten til revalideringsstøtte og fleks-/skånejob 
 • Vejledning af job- og uddannelsessøgende
 • Integration/udlændinge - danskuddannelse
 • Eures
 • Mentorordning
 • Personlig assistance til handicappede i erhverv
 • Tilskud til udgifter til hjælpemidler

Yderligere information findes under "ordforklaring"

Telefontid:
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16:30 
Fredag 8.00-12:30. 

Åbningstid: 
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00.

NYT -NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT
Tilbud til fremmedsprogede - opkvalificering til job med fokus på job,
uddannelse og personlig udvikling.

Læs mere om for forløbet på dansk eller engelsk
Har det interesse skal henvendelse ske til
Jobcenter Vejen

Vikarbureauet JKS træffes i Jobcenter Vejen den 1. onsdag i 
hver måned i tidsrummet 9 - 10.30. Der er ingen tidsbestilling

Vikarbureauet MEDARBEJDERNE træffes i Jobcenter Vejen
den 3. mandag i hver måned kl. 9.00 - 10.30. Der er ingen tidsbestilling
Der er start den 15.01.2018
AFLYST
Herefter vil de være at træffe den 19.02.2018 - 12.03.2018 - 16.04.2018
og 18.06.2018
 

Feriekalender 2017 - 2018

BEMÆRK:
Der forefindes PC´er i Jobcentret, som kan benyttes ved til- og afmelding samt jobsøgning herunder skrivning af CV og ansøgninger. 

Kommunens hjemmeside: 
Vejen kommune 

 Test