Det rehabiliterende team

Se denne video for at få et overblik over hvad det rehabiliterende team kan gøre for dig.

Vores rehabiliteringsteam er et dialogforum, som har til formål at komme med en tværfaglig anbefaling i sager, hvor jobcenteret skal træffe afgørelse om:

  • Ressourceforløb
  • Jobafklaringsforløb
  • Fleksjob
  • Førtidspension
  • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Teamets anbefaling bliver efterfølgende vurderet af jobcenteret, som har den endelige afgørelse i forhold til at træffe en beslutning i en sag.

Sådan foregår en rehabiliteringssamtale

Et rehabiliteringsteam består af repræsentanter fra forskellige dele af kommunen - for eksempel beskæftigelse, sundhed, det sociale og det lægefaglige område. Hvis du skal til møde i det rehabiliterende team, vil du derfor komme til at møde 5-8 medarbejdere, der har hver deres specialviden, der er relevant i forhold til din situation.

Teamet skal sikre, at du som borger går fra mødet med:

  • En klar forståelse af, hvad der er målet med din beskæftigelsesrettede indsats.
  • Et overblik over hvilke aktiviteter, der skal sættes igang og hvornår - både i forhold til beskæftigelse, men også andre forhold som eksempelvis din fysiske eller sociale situation.
  • En oplevelse af at være blevet inddraget - med henblik på dine egne ønsker og behov for hjælp og støtte. 

Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet.