Det rehabiliterende team

Vores rehabiliteringsteam er et dialogforum, som har til formål at komme med en tværfaglig anbefaling i sager, hvor jobcenteret skal træffe afgørelse om:

  • Ressourceforløb
  • Jobafklaringsforløb
  • Fleksjob
  • Førtidspension
  • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Teamets anbefaling bliver efterfølgende vurderet af jobcenteret, som har den endelige afgørelse i forhold til at træffe en beslutning i en sag.

Sådan foregår en rehabiliteringssamtale

Et rehabiliteringsteam består af repræsentanter fra forskellige dele af kommunen - for eksempel beskæftigelse, sundhed, det sociale og det lægefaglige område. Hvis du skal til møde i det rehabiliterende team, vil du derfor komme til at møde 5-8 medarbejdere, der har hver deres specialviden, der er relevant i forhold til din situation.

Teamet skal sikre, at du som borger går fra mødet med:

  • En klar forståelse af, hvad der er målet med din beskæftigelsesrettede indsats.
  • Et overblik over hvilke aktiviteter, der skal sættes igang og hvornår - både i forhold til beskæftigelse, men også andre forhold som eksempelvis din fysiske eller sociale situation.
  • En oplevelse af at være blevet inddraget - med henblik på dine egne ønsker og behov for hjælp og støtte. 

Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet.