Det rehabiliterende team

Vores Rehabiliteringsteam er et lovbestemt dialogforum, som har til formål at komme med en tværfaglig anbefaling i sager, hvor jobcenteret skal træffe afgørelse om:

  • Ressourceforløb
  • Jobafklaringsforløb
  • Fleksjob
  • Førtidspension
  • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Rehabiliteringsteamet udarbejder på baggrund af mødet en anbefaling. Denne anbefaling bliver vurdereret af jobcentret, som træffer en afgørelse i sagen.

Hvem er rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra forskellige dele af kommunen. Beskæftigelse, sundhed, det sociale, det lægefaglige område og egen jobformidler/ungerådgiver. Der vil derfor altid være 5 medarbejdere til stede i mødet. I særlige situationer kan der også være andre der deltager, hvis det er relevant i forhold til den enkelte situation.

Teamet skal sikre, at du som borger går fra mødet med:

  • En klar forståelse af, hvad der er målet med din beskæftigelsesrettede indsats.
  • Et overblik over hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang og hvornår - både i forhold til beskæftigelse, men også andre forhold som f.eks. dit helbred eller sociale situation.
  • En oplevelse af at være blevet inddraget - med henblik på dine egne ønsker og behov for hjælp og støtte. 

Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet.