Ret og pligt

Her på siden kan du finde vejledningerne om ret og pligt. Dvs. hvilke rettigheder du har som ledig og hvilke pligter, der følger med, til den målgruppe du tilhører.

Hvis du ikke overholder dine pligter, betyder det, at du ikke står til rådighed. Det kan betyde, at du ikke længere er berettiget til den forsørgelsesydelse, du modtager, eller at forsørgelsesydelsen reduceres. Det er det, der kaldes en sanktion.

Du kan få de aktuelle satser hos jobcentret eller via opslag på www.retsinformation.dk

 

Vejledningsfoldere

Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse (populært kaldet 'hjælp til forsørgelse') - klik her

Jobafklaringsforløb - klik her

Ledighedsydelse - klik her

Ressourceforløb - klik her

 

 

Ajourført den 3. januar 2024