Ret og pligt

Her på siden kan du finde vejledningerne om ret og pligt. Dvs. hvilke rettigheder du har som ledig og hvilke pligter, der følger med, til den målgruppe du tilhører.

Hvis du ikke overholder dine pligter, betyder det, at du ikke står til rådighed. Det kan betyde, at du ikke længere er berettiget til den forsørgelsesydelse, du modtager, eller at forsørgelsesydelsen reduceres. Det er det, der kaldes en sanktion.

Du kan få de aktuelle satser hos jobcentret eller via opslag på www.retsinformation.dk

 

Vejledningsfoldere

Kontanthjælp eller overgangsydelse (over 30 år eller under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse)

Jobafklaringsforløb - klik her

Ledighedsydelse - klik her

Ressourceforløb - klik her

Uddannelseshjælp og overgangsydelse (under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (omfattet af integrationsloven)

 

Ajourført den 5. januar 2022