Om Jobcenter Fredericia

Hvad kan du bruge dit jobcenter til?

  • Sikre at virksomhederne får en kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området.

  • Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage i ordinær beskæftigelse.

  • Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet. 

  • Sikre fastholdelsen på arbejdsmarkedet af borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom. 

  • Sikre afklaring til fleksjob og førtidspension.

 

Du finder os på følgende adresser:

Derudover har vi medarbejdere i Korskærparken og Sønderparken. Dem finder du i hhv. Medborgerhuset og Aktivitetshuset.

 

Hvis du ikke har en aftale i forvejen, kan du enten ringe til os på tlf. 7211 3600 eller booke en tid til en snak med os i Danmarksstræde 13.

 

Du kan læse mere om hvilke opgaver, vi løser på de forskellige adresser, ved at klikke på linket i adresselisten foroven.