Beskæftigelsesindsats

Faktaark

Vi opdaterer løbende informationer om vejledning, indsatser og ydelser, vi tilbyder i jobcentret, i de såkaldte faktaark.

Her kan du hente beskrivelser af alle jobcentrets tilbud og muligheder. Her kan du fx, læse om reglerne for sygedagpenge, jobsøgning i udlandet, småjobs, hjælpemidler, virksomhedspraktik og meget andet.

Faktaarkene finder du her - faktaark.dk/fredericia_borger/.

Nedenfor kan du se tre eksempler på indsatser med uddybende faktaark.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktikken kan være vejen til ny viden og netværk inden for en eventuel ny branche, og er ofte dit springbræt til lønnede timer undervejs eller efterfølgende. For virksomheden er din arbejdskraft ulønnet, og du får udbetalt dine dagpenge under praktikforløbet. Alle ledige kan komme i virksomhedspraktik fra første ledighedsdag.

Læs mere i dette faktaark

Løntilskud

Du kan blive tilbudt ansættelse i en virksomhed med løntilskud. Det betyder, at du bliver ansat af en virksomhed, som modtager et tilskud til din løn. Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret, mens du modtager løntilskud.

For at komme i løntilskudsjob skal forskellige betingelser være opfyldt. Tal med din konsulent om dine muligheder.

Læs mere i dette faktaark

Nytteindsats

Nytteindsats gives som udgangspunkt til ledige, der er jobparate eller uddannelsesparate, eller skal have afprøvet, om de opfylder pligten til at stå til rådighed for uddannelse og job.

Indsatsen foregår hos Vej og Park - Drift, som er en del af Fredericia Kommune.

Du kan læse mere om nytteindsatsen i dette faktaark og i denne folder:

Faktaark om nytteindsats i Fredericia Kommune Folder om nytteindsats i Fredericia Kommune
Ajourført 05. januar 2024