Ungeindsats - Sct. Joseph

Job og Uddannelse har adresse i Vendersgade 49 - dvs. på Sct. Joseph.

Medarbejderne i afdelingen arbejder med;

  • modtagere af uddannelseshjælp, og
  • ressourceforløb for under 30 årige.
Derudover har vi i forbindelse med den boligsociale helhedsplan medarbejdere udstationeret i bl.a. Medborgerhuset i Korskærparken og Aktivitetshuset i Sønderparken. Der arbejder vi med områdets beboere, der modtager kontanthjælp eller ressourceforløb for over 30 årige.

 

 

Ajourført den 3. januar 2024